Kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole ponadpodstawowej

Nauka w trakcie studiów jest zgoła inna, aniżeli nauka w szkołach podstawowych czy w szkołach średnich. W trakcie studiów wszyscy studenci powinni być nastawieni na osiąganie indywidualnych efektów oraz przyswajanie wiedzy nie tylko w trakcie zajęć, ale również we własnym zakresie. Nauczyciel akademicki z jednej strony powinien zajmować się przestawianiem fachowej wiedzy na temat zagadnień wymaganych w programie nauczania dla danego przedmiotu, jak również powinien zadbać o to, aby “zaszczepić” w studencie chęć do dalszego zgłębienia tematyki oraz rozwoju. Wszystko to sprawia, że zawód nauczyciela akademickiego jest z pewnością bardzo wymagający i trudny, co jednocześnie przekłada się jednak na bardzo dużą satysfakcję z pracy oraz osiąganych efektów i kontaktu ze studentami. Zawód nauczyciela akademickiego jest regulowany przez polskie prawo o szkolnictwie wyższym oraz nauce – ustawa ta znacząco wyznacza między innymi niezbędne kwalifikacje zawodowe, które są wymagane, aby podjąć pracę na takim stanowisku. Wśród niezbędnych kompetencji znajduje się między innymi przygotowanie pedagogiczne, którego posiadanie jest konieczne dla każdego nauczyciela akademickiego (bez względu na formę zatrudnienia oraz dziedzinę nauki).

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego przygotowała specjalną ofertę dla osób chcących podjąć pracę w zawodzie nauczyciela akademickiego, a także dla tych nauczycieli, którzy czynnie pracują, ale nie posiadają przygotowania pedagogicznego. Jest to kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich, który odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnej platformy e-learningowej oraz spełnia założenia względem nowoczesnych form kształcenia internetowego. Kurs realizowany jest w postaci studiów podyplomowych, które trwają 3 semestry oraz pozwalają uzyskać kompleksowe kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela akademickiego.

Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego to 270 godzin zajęć oraz 150 godzin praktyk (łącznie w kursie realizowanych jest 420 godzin dydaktycznych). W trakcie kursu realizowane są zagadnienia z szeroko pojętej pedagogiki, metodyki oraz dydaktyki, a także elementów psychologii – wszystko to w trosce o spełnienia przez absolwentów wymagań pracodawców na przyszłej ścieżce zawodowej oraz odnalezieniu się na rynku pracy w placówkach oświatowych oraz placówkach edukacyjnych (zarówno tych publicznych, jak i prywatnych).

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego wpisana jest do ewidencji podmiotów oświatowych oraz rejestru szkół wyższych. Pozwala to zagwarantować wysoką jakość nauczania oraz realizację wymogów wyznaczonych przez organy naczelne, to jest Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.