mgr Jan Kaczorowski
mgr Jan Kaczorowski

Magister Wydziału Filologicznego i nauczyciel akademicki związany z edycją i publikacją tekstów.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo. Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Filologiczny).

Szkoleniowiec oraz autor licznych publikacji i artykułów w czasopismach naukowych.

Brał udział w zespole ds. utworzenia specjalizacji studiów: Digitalizacja i publikowanie zbiorów, jak również przygotowywał przedmioty: Udostępnianie Zbiorów Cyfrowych oraz Archiwizowanie i zabezpieczanie zbiorów. Zarówno specjalizacja jak i przedmioty zostały opracowane w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jeden z organizatorów międzynarodowej konferencji naukowej Przełamując granice książki.