Logopedia stosowana szkolna i przedszkolna. Komunikacja językowa i logorytmika


Cena:  500 zł (czesne)

   

Dziś 5% taniej 530 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.1
162 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Logopedia stosowana szkolna i przedszkolna. Komunikacja językowa i logorytmika 


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Słuchacze uzyskają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu logopedii, logorytmiki i komunikacji językowej, która umożliwia im podjęcie pracy na stanowisku asystenta logopedy w placówkach oświatowych. 

*** Absolwenci studiów mogą kontynuować naukę na III i IV semestrze kierunku Logopedia w celu uzyskania pełnych uprawnień logopedycznych. ***


Czas trwania studiów: 2 semestry (w tym 60 godz. praktyk)


Uzyskane kwalifikacje: 

Studia te umożliwiają podjęcie pracy w charakterze asystenta logopedy


Opis kierunku: 

Studia na ww. umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu podstaw logopedii, pedagogiki i psychologii; przygotowują uczestników kształcenia do prowadzenia zajęć usprawniających z zakresu logopedii, logorytmiki, komunikacji językowej zaburzeń artykulacyjnych spotykanych najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  Absolwenci studiów potrafią ponadto:

- zastosować różne formy muzyki i ruchu do zajęć grupowych, 

- zastosować w praktyce różne rodzaje ćwiczeń logorytmicznych,

- wszechstronne usprawniać komunikację językową wśród dzieci i młodzieży.


Adresaci: 

Studia te skierowane są głównie do:

- nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz szkół podstawowych,

- opiekunów, którzy w dniu codziennym zajmują się pracą z dziećmi w żłobkach, klubach malucha i pokrewnych działalnościach,

- absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i kierunku, interesujących się zaburzeniami komunikacji językowej zarówno w mowie, jak i w piśmie,

- osób posiadających uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, które chcą podjąć pracę asystenta logopedy lub/i w dalszej perspektywie zdobyć kwalifikacje nauczyciela logopedy.


Wymagania:

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl.