Neurologopedia (2 sem)


Cena:  380 zł (czesne)

   

Dziś 17% taniej 460 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.3
318 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Neurologopedia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy, uwarunkowanymi uszkodzeniami lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy.


Czas trwania studiów: 280 godzin + 30 godzin praktyk (łącznie 310 godzin) - 2 semestry

Dostępny jest także wariant 3 sem. dla osób mniej dyspozycyjnych w tym m.in.: aktywnych zawodowo, posiadających obowiązki rodzinne. Wydłużenie okresu studiowania nie ma wpływu na realizowany w toku studiów program.


Opis kierunku:

Absolwenci uzyskali uprawnienia do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, jak również do posługiwania się tytułem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

UWAGA! Ukończenie podyplomowych studiów z neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia.


Adresaci:

Studia są adresowane do logopedów, którzy ukończyli Pomagisterskie Studia Logopedyczne (600 godzin) lub pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną i są zainteresowani pracą w placówkach zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi ze schorzeń neurologicznych. Badania kwalifikacyjne nie są wymagane z uwagi na fakt, iż są to absolwenci studiów z zakresu logopedii.


Zatrudnienie:

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku neurologopedia, mają szerokie perspektywy na znalezienie zatrudnienia zapewniającego stabilność, wysokie zarobki i rozwój osobisty. Obecnie logopeda jest osobą niezbędną we wszystkich placówkach szkolno-wychowawczych, zwłaszcza w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych. Ponadto miejsca pracy dla neurologopedów czekają w ośrodkach opieki zdrowotnej i rehabilitacji, gdyż często osoby po różnego rodzaju wypadkach i urazach potrzebują pomocy w zakresie powrotu do pełnej sprawności także w tym zakresie.