Aktualna oferta studiów podyplomowych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych pedagogicznych On-Line. Jeśli chcesz zapisać się na jeden z poniższych kierunków, kliknij tutaj.
UWAGA: Rejestracji na wszystkie trwające obecnie kierunki studiów można dokonać w dowolnym momencie!

Wyszukaj kierunek:Ładowanie...

NAUKA DRUGIEGO LUB KOLEJNEGO PRZEDMIOTU


Nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie chemii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie etyki i filozofii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie fizyki i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii oraz geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie muzyki i historii muzyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i historii sztuki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i muzyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i techniki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki, muzyki i techniki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości - od 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody - od 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody i wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 590 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie techniki - od 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie podstaw prawa w szkołach ponadpodstawowych - od 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 320 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii oraz języka polskiego jako obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 520 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie fizyki i chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 520 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 520 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie informatyki i fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie techniki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie muzyki i techniki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie muzyki i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Grafika komputerowa i multimedia dla nauczycieli - od 660 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta

KIERUNKI PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH


Florysta - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Mechatronik - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik administracji - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik analityk - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik architektury krajobrazu - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik budownictwa - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik chłodnictwa i klimatyzacji - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik ekonomista - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik eksploatacji portów i terminali - od 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik elektronik i Elektronik - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik elektryk i Elektryk - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik gazownictwa - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik geodeta - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik geolog - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik handlowiec - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik hotelarstwa i pracownik obsługi hotelowej - od 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik informatyk - od 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik inżynierii sanitarnej - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik logistyk i technik spedytor - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik mechanik oraz Mechanik-monter maszyn i urządzeń - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik mechatronik i Mechatronik - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik ochrony fizycznej osób i mienia - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik ochrony środowiska - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik organizacji turystyki - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik pojazdów samochodowych - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik programista - od 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik programista i technik informatyk - od 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik przemysłu mody - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik rachunkowości - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik realizacji nagrań i technik realizacji nagłośnień - od 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik reklamy - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik rolnik i Rolnik - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik technologii żywności - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik teleinformatyk - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik telekomunikacji oraz Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik usług fryzjerskich - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik usług kosmetycznych - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik żywienia i usług gastronomicznych - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta

STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE DLA NAUCZYCIELI ORAZ ABSOLWENTÓW KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH


Przygotowanie pedagogiczne - studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym - 1490 zł
1 semestr      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika - studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym - 1490 zł
1 semestr      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera - studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym - 1490 zł
1 semestr      rekrutacja otwarta
Surdopedagogika - studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym - 1490 zł
1 semestr      rekrutacja otwarta
Pedagogika lecznicza (terapeutyczna) - studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym - 1490 zł
1 semestr      rekrutacja otwarta
Bibliotekoznawstwo - studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym - 1490 zł
1 semestr      rekrutacja otwarta
Tyflopedagogika - studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym - 1490 zł
1 semestr      rekrutacja otwarta
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym - 1490 zł
1 semestr      rekrutacja otwarta
Terapia pedagogiczna - studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym - 1490 zł
1 semestr      rekrutacja otwarta
Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna - studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym - 1490 zł
1 semestr      rekrutacja otwarta
Organizacja i zarządzanie oświatą - studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym - 1490 zł
1 semestr      rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym - 1490 zł
1 semestr      rekrutacja otwarta

KIERUNKI PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH


Branża audiowizualna (AUD) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża budowlana (BUD) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża ceramiczno-szklarska (CES) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża chemiczna (CHM) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża drzewno-meblarska (DRM) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża ekonomiczno-administracyjna (EKA) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża elektroenergetyczna (ELE) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża górniczo-wiertnicza (GIW) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża handlowa (HAN) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża leśna (LES) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża mechaniczna (MEC) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża mechaniki precyzyjnej (MEP) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża metalurgiczna (MTL) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża motoryzacyjna (MOT) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża ogrodnicza (OGR) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża opieki zdrowotnej (MED) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża poligraficzna (PGF) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża pomocy społecznej (SPO) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża przemysłu mody (MOD) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża rolno-hodowlana (ROL) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża rybacka (RYB) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża spedycyjno-logistyczna (SPL) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża spożywcza (SPC) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża teleinformatyczna (INF) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża transportu drogowego (TDR) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża transportu kolejowego (TKO) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża transportu lotniczego (TLO) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża transportu wodnego (TWO) - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta