Bezpieczeństwo i higiena pracy online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie kierunku: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Każdy zakład pracy, niezależnie od jego wielkości, musi spełniać wymagane kryteria bezpieczeństwa i higieny pracy. Regulują to przepisy odpowiadające właściwym warunkom pracy i stanowiskom pracowników. Przez wzgląd na różny charakter działalności firm zasady te mogą być bardziej restrykcyjne – wynika to z potrzeby zachowania wysokiego stopnia ochrony zdrowia osób zatrudnionych na miejscu. Wobec tego regulamin BHP dla działu np. laboratoryjnego i serwisu komputerowego będzie miał niektóre z zasad pracy bardziej rozszerzone, bowiem regulamin BHP musi odpowiadać specyfice miejsca i charakteru pracy.

Dlatego za sprecyzowanie tych zasad i realizację programu BHP odpowiedzialna jest osoba z konkretnymi kwalifikacjami. Rolę specjalisty BHP może pełnić zarówno osoba z zewnątrz (zatrudniona w służbach BPH) jak i zwykły pracownik, o ile będzie przygotowany do wykonywania obowiązków wykraczających poza jego podstawowe zadania. Takie kwalifikacje zawodowe można zdobyć m.in. w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. W ofercie tej uczelni dostępne są studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy online.

Studia te pozwalają poszerzyć wiedzę i kompetencje zawodowe w ramach wykonywanego już zawodu w służbach BHP. Szczególnie jeśli staramy się o awans na starszego lub głównego specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia podyplomowe będą niezbędne również dla osób chcących dopiero rozpocząć swoją przygodę w tym dziale – program zajęć (194 godziny) przygotowuje do sprawowania tego zawodu. Materiał edukacyjny opiera się na aktualnych przepisach BHP, w sposób merytoryczny i praktyczny przedstawia obowiązki BHP-owca na różnych stanowiskach w działach BHP.

Z pewnością istotny dla uczniów będzie proces zdobywania kwalifikacji zawodowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. W odróżnieniu od nauki stacjonarnej, tutaj poszerzymy swoje kwalifikacje metodą e-learningową, która umożliwia naukę z domu. Przyswajamy więc wiedzę w wygodny dla siebie sposób, omijając dodatkowe koszta za dojazd i nocleg, nadto rozpoczynamy lekcje dokładnie wtedy, gdy mamy na to ochotę. I choć jest to przyjemniejszy sposób nauki, to jednak nie zmienia to poziomu jakości edukacji względem trybu stacjonarnego – ten sam materiał do nauki zatwierdzony przez MEN i MNiSW; identyczne kwalifikacje zdobyte po egzaminach; tożsame szanse na upragniony awans lub wakat w służbach BHP.