Strona główna Inne kierunki pedagogiczne

Inne kierunki pedagogiczne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Gdzie można pracować po pedagogice opiekuńczo-wychowawczej?

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to kierunek, który daje bardzo duże możliwości zatrudnienia. Ze względu na zdobyte umiejętności, pedagodzy mają możliwość dużego obszaru działań z zakresu zarówno...

Studia podyplomowe Andragogika oraz coaching i tutoring w edukacji

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Bardzo dużo osób interesuje się nauczaniem osób dorosłych. Wynika to z chęci pomagania innym w celu...

Tutoring i coaching w edukacji Szczecin

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Zawód coacha z roku na rok staje się coraz bardziej popularny. Dla wielu osób, nie jest...

Neurologopedia Gdańsk

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Jakie kierunki studiów podyplomowych są dzisiaj na czasie? Z pewnością można do nich zaliczyć studia podyplomowe...

Studia podyplomowe Socjoterapia

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Socjoterapia to jedna z metod wspierających rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży. Polega on na...

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole Warszawa

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Agresja i przemoc w szkole to bardzo powszechny problem. Można się z nim spotkać w niemal...

Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze Gdynia

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Trudności wychowawcze to bardzo często spotykane zjawisko. Praktycznie każdy nauczyciel w swojej pracy w szkole czy...

Logorytmika w pracy pedagogicznej Poznań

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Logorytmika to specjalna metoda, która stosowana jest w logopedii oraz w rehabilitacji osób, które borykają się...

Andragogika Warszawa

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Pedagogikę można podzielić na wiele dyscyplin. Jedną z nich jest andragogika, która zajmuje się kształceniem, samokształceniem,...

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną Katowice

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Wiele osób interesuje się studiami z zakresu pedagogiki. Nie muszą być to tylko nauczyciele, aczkolwiek nie...