Studia Podyplomowe Online

Wybierz kierunek

Studia podyplomowe pedagogiczne - co daje ich ukończenie?

Absolwent studiów podyplomowych pedagogicznych uzyskuje kwalifikacje zawodowe niezbędne do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela w zakresie ukończonego kierunku oraz uprawnienia pedagogiczne zgodne z wymogami Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia podyplomowe pedagogiczne prowadzone są w formie online/samokształcenia. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej uczelni.

Referencje

Potwierdzeniem jakości usług świadczonych przez uczelnię są referencje, które otrzymaliśmy od współpracujących jednostek oraz instytucji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Poznaj zalety studiowania w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego

Zapewniamy wysoki poziom kształcenia, dzięki wykwalifikowanej kadrze naukowo-dydaktycznej oraz wykorzystaniu nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość. Łatwo dostępna forma edukacji pozwala na naukę w każdym miejscu i czasie. Posłuchaj co mówi o studiowaniu w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego prof. nadzw. dr hab. Ryszard Kozłowski.