Terapia

studia terapia pedagogiczna

Kto może prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Grupa uczniów, która korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej poszerza się z każdym rokiem. Z pomocą przychodzi wiele form wsparcia dzieci i młodzieży, a...
terapeuta pedagogiczny studia

Zawód terapeuty pedagogicznego – zarobki, praca i zadania

Aktualnie coraz większa liczba rodziców oraz nauczycieli dostrzega problem zaburzeń hamujących lub ograniczający rozwój psychofizyczny dzieci. Obowiązkiem przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza uczeń...
studia terapia i rewalidacja pedagogiczna

Terapia pedagogiczna a rewalidacja – różnice w zawodzie i wykonaniu

Rodzice oraz nauczyciele mogą zauważyć pewne nieprawidłowości w zachowaniu dziecka już w pierwszych etapach jego rozwoju. Zarówno w przedszkolu, jak i szkole organizowane są...
studia podyplomowe terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna w przedszkolu

Aby móc zagwarantować właściwą opiekę pedagogiczną w przedszkolu dla każdego dziecka, nauczyciel musi nieustannie monitorować rozwój oraz postępy w nauce każdego z nich. Choć...
terapia pedagogiczna studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna a zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Do szkół i przedszkoli uczęszczają zarówno uczniowie o predyspozycjach, które mieszczą się w ogólnie przyjętych normach, jak również dzieci i młodzież wymagająca wdrożenia aktywności...

Terapia pedagogiczna – cele, zasady i definicja

Szkoła pełni wiele bardzo ważnych funkcji w kontekście wychowania i rozwoju uczniów. Oprócz podstawowej i oczywistej, czyli edukacyjnej, jednym z kluczowych zadań jest eliminowanie...
terapia pedagogiczna studia podpylomowe online 2

Metody terapii pedagogicznej – nowoczesne rozwiązania w Twojej pracy

Uczniowie są mocno zróżnicowaną grupą w kontekście możliwości oraz indywidualnych potrzeb. Zapewnienie im optymalnych świadczeń terapeutycznych dostosowanych do wieku oraz posiadanych ograniczeń jest więc...
studia podyplomowe terapia pedagogiczna

Kto może otworzyć gabinet terapii pedagogicznej?

Praca na stanowisku terapeuty pedagogicznego w szkole może przynieść wiele satysfakcji w postaci obserwowanej poprawy kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. Niemniej...
studia terapia pedagogiczna

Kto może prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Wśród uczniów przedszkoli, szkół oraz placówek edukacyjnych znajdują się dzieci oraz młodzież ze stwierdzonymi odchyleniami rozwojowymi, którzy wolniej realizują założenia programowe. Jedną z form...
biblioterapia studia pedagogiczne

Jakie znaczenie ma biblioterapia w leczeniu dorosłych?

Osoby dorosłe mierzą się na co dzień z wieloma problemami, które mogą obciążać przede wszystkim zdrowie psychiczne. W leczeniu różnych zaburzeń pomaga jednak nie...