Wyższa Szkoła Kształcenia ZawodowegoOd ponad 20 lat kształcimy ludzi aktywnych zawodowo, umożliwiając im poszerzenie swoich kompetencji oraz zdobycie nowych kwalifikacji. Nasza oferta studiów podyplomowych jest dopasowana do aktualnych potrzeb rynku pracy, a programy dydaktyczne opieramy na najnowszych rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Student studiów podyplomowych wskazujący na napis Uczelnia wyższa z blisko 20 letnim
doświadczeniem
Oś czasu z różnymi datami, od powstania uczelni 2001 rok do 2020 roku


Nasze uprawnienia

  • Jesteśmy wpisani do ewidencji szkół wyższych pod nr 208 (decyzja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 r.; nr DSW-3- 0145-378/Eko/2001).

  • Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001:2015. Dokument ten potwierdza fakt, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z międzynarodowymi normami oraz standardami jakości.

  • Dodatkowo znajdziesz nas w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem 2.18/00009/2019. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów studiów przez swój Urząd Pracy.

Certyfikat jakości ISO9001:2015 przyznany Wyższej Szkole Kształcenia ZawodowegoDlaczego warto wybrać WSKZ?

Edukacja online

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna

Zatrudniamy ponad 200 wykładowców, którzy dbają o najwyższy poziom edukacji.

W pełni honorowane świadectwo

Poziom uzyskanej wiedzy oraz otrzymane świadectwo są równorzędne ze stacjonarnymi studiami. Dokument jest zgodny ze wzorem MNiSW, nie zawiera adnotacji dotyczącej e-learningu.

Atrakcyjne metody kształcenia

Nauka opiera się na interaktywnych wykładach, ciekawych materiałach dydaktycznych i niezbędnych pomocach naukowych.Referencje

Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Barbara" AK w Pawęzowie


Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju


Szkoła Techniczna BZDZ w Chełmnie


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Postronna, Byszów, Kępie


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Biłgoraju


Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach


Szkoła Podstawowa nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie


Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu


Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych


Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie


Zespół Szkół w Rzepinie


Specjalny Ośrodek im. Jana Brzechwy w Pyrzycach


Przedszkole Niepubliczne "TIKA" w Bytomiu


Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzegu


Szpital Kliniczny im. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie


Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rychłocicach


II Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku


Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Odziałami Integracyjnymi w Rękowie


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie


Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Owińskach


Chrześcijańska Fundacja Edukacji Monressori "Chcemy" w Gdańsku


Szkoła Podstawowa nr 1 w im. Adama Mickiewicza w Szczecinku