Strona główna Nauka Drugiego Lub Kolejnego Przedmiotu

Nauka Drugiego Lub Kolejnego Przedmiotu

język polski jako obcy

Nauczanie języka polskiego jako obcego – jakie tematy porusza się na...

Według statystyk językiem polskim posługuje się ponad 45 milionów osób. Wśród nich są nie tylko rzecz jasna Polacy, ale również obywatele innych państw, którzy...
podstawy informatyki w szkołach

Jaką rolę odgrywa dziś nauczanie podstaw informatyki w szkołach?

Aktualnie trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego świata bez urządzeń i oprogramowania informatycznego. Wraz z rozwojem technologicznym i wdrażanymi usprawnieniami niemal w każdej dziedzinie, znacznym...

Podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich – co zrobić żeby móc nauczać EDB?

Etat nauczyciela, który zatrudniony jest w pełnym wymiarze zajęć, może wynosić maksymalnie 40 godzin tygodniowo. Niektórzy uczą obszernych przedmiotów pojawiających się wielokrotnie w planach...

Jak zostać nauczycielem przedmiotów ścisłych?

Wiedza o otaczającym nas świecie i zachodzących zjawiskach to podstawowe wiadomości u wykształconej młodzieży. W ich zrozumieniu pomagają przedmioty ścisłe, które również ćwiczą mózg...
wychowanie do życia w rodzinie - kwalifikacje dla nauczycieli

Wychowanie do życia w rodzinie – czy popularny WDŻ dalej wzbudza...

Według różnych rankingów i badań, Polska wciąż jest krajem, w którym rodzina stanowi jedną z najważniejszych wartości. Pozytywne relacje w domu rodzinnym są dla...

Jaki poziom studiów trzeba ukończyć, by móc nauczać matematyki?

W związku z dużym zapotrzebowaniem nauczycieli tego przedmiotu, coraz więcej osób, które chcą pracować w tym zawodzie zadaje sobie pytanie, w jaki sposób podjąć...

Dlaczego opłaca się uczyć kilka przedmiotów w szkole?

Nauczyciele posiadają niepowtarzalną szansę na szeroki rozwój zawodowy - zarówno w obszarze nauczania, jak i zupełnie innych dziedzinach. Przygotowanie pedagogiczne daje wiele możliwości w...
Nauczanie kolejnego przedmiotu

Studia dające uprawnienia do nauczania kolejnych przedmiotów

Wieloprzedmiotowość to bardzo pożądane kwalifikacje u zatrudnianych nauczycieli. Możliwość nauczania kilku przedmiotów to korzyści dla wszystkich uczestniczących w procesie edukacji - uczniów, pedagogów oraz...
Program WOS i program EDB

Program nauczania WOSu i EDB w liceum

Wiedza o społeczeństwie (WOS) oraz Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) to dwa przedmioty zawarte w podstawie programowej, które wzajemnie się uzupełniają. Z tego też powodu mogą...
Nauka języka polskiego

Język polski dla obcokrajowców – od czego zaczyna się nauka?

Nauczanie języka polskiego to duże wyzwanie - język ten jest uznawany za jeden z najtrudniejszych na świecie do opanowania; nierzadko sprawia problemy tym, którzy...

Najpopularniejsze wpisy