Strona główna Oligofrenopedagogika

Oligofrenopedagogika

Pedagog dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Pedagog dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera – jaką powinien...

Rolą pedagoga - oprócz działań edukacyjnych i wychowawczych - jest również wsparcie i motywacja swoich podopiecznych tak, aby chętnie i samodzielnie podejmowali działania aktywizujące...

Najpopularniejsze wpisy