Dotacje dla bezrobotnych | Etap 1/2

Każda osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy może uzyskać dofinansowanie do studiów. Dotacje dla osób bezrobotnych to realne wsparcie dla osób, które pragną uzyskać nowe kwalifikacje lub rozwinąć posiadane kompetencje, zwiększając swoje szanse na rynku pracy. Uczelnia posiada dodatkowo również wewnętrzne dofinansowanie do studiów, które umożliwiają podjęcie nauki przy znacznym wsparciu finansowym studenta.

Wypełnij krótki formularz rejestracyjny i wybierz studia dla siebie.

Formularz rejestracyjny

Klikając „Przejdź do ostatniego etapu” akceptujesz Regulamin Serwisu i potwierdzasz, że zapoznałeś się z Polityką ochrony prywatności oraz Polityką Cookies.

Dofinansowanie z urzędu pracy w celu podjęcia nauki może pokryć nawet 100% kosztów szkolenia - w przypadku dofinansowania do studiów podyplomowych najczęściej jest to kwota ok. 25 000 PLN. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego pomaga we wszystkich formalnościach związanych z finansowaniem studiów. Dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami, które przyznają dotacje dla bezrobotnych, znacznie skraca się czas procesu uzyskania dofinansowania z urzędu pracy. Przeprowadzamy przez cały proces uzyskania dotacji:

  • pomagamy w doborze studiów,
  • wskazujemy, jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy,
  • przesyłamy słuchaczom niezbędne dokumenty,
  • utrzymujemy stały kontakt z odpowiednim Urzędem Pracy, monitorując proces,
  • po ukończeniu nauki, dostarczamy dokumenty niezbędne do rozliczenia się z instytucją udzielającą dofinansowanie do studiów podyplomowych.

Większość formalności uzgadniane jest pomiędzy Urzędem Pracy a naszą uczelnią - dzięki temu słuchacz może skupić się na realizacji studiów, nie martwiąc się o ich koszt.

Dofinansowania z urzędu pracy - czy tylko dla bezrobotnych?

Z dotacji mogą skorzystać nie tylko osoby bezrobotne, ale również poszukujące pracy. Dofinansowanie dostępne jest także dla wszystkich uprawnionych do rejestracji w Urzędzie Pracy, czyli m.in.:

  • osób będących w okresie wypowiedzenia z winy pracodawcy,
  • zatrudnionych w firmie będącej w stanie upadłości lub likwidacji,
  • będących cudzoziemcem, uchodźcą; osobą posiadającą pozwolenie na pobyt stały,
  • osób pracujących, w wieku 45 lat i więcej.

Dofinansowanie do studiów podyplomowych umożliwia pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, dzięki czemu zwiększa się swoje szanse na rynku pracy.

Dofinansowanie dla bezrobotnych możliwe jest dzięki inicjatywie Funduszu Pracy. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego WSKZ wraz z Urzędami Pracy z całej Polski wspiera wszystkich, którzy chcą inwestować w swój rozwój, i pomaga w uzyskaniu funduszy na ten cel. Skorzystaj z dofinansowania dla bezrobotnych na cele szkoleniowe i rozwijaj się razem z nami!