Dotacje dla firm/szkół - Etap 1/2

Każdy pracodawca posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie dla siebie lub dla swoich pracowników na studia organizowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Wartość dofinansowania najczęściej oscyluje w granicach od 3500 zł do 20000 zł, dzięki czemu pracownik ma możliwość realizacji nawet kilku kierunków studiów.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego od wielu lat współpracuje z wieloma instytucjami oraz firmami w całej Polsce. Wieloletnie doświadczenie pozwala zminimalizować formalności i skrócić czas ubiegania się o dofinansowanie. Większość formalności jest uzgadnianych pomiędzy instytucją finansującą, a Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego. Słuchacz dzięki temu może skupić się wyłącznie na realizowaniu studiów objętych dofinansowaniem. Korzystając z doświadczenia, specjaliści Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego przeprowadzą pracodawcę oraz jego firmę przez proces uzyskania dofinansowania oraz pomogą dobrać odpowiedni pakiet studiów.

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza:


Dane szkoły/firmy:

NIP
Nazwa szkoły/firmy
REGON

Osoba reprezentująca szkołę/firmę:

Imię:
Nazwisko:
Stanowisko/funkcja:

Adres:

Miasto
Kod pocztowy
Ulica
Numer domu
Numer lokalu

Kontakt:

Numer telefonu komórkowego
Adres e-mail
Nazwa urzędu pracy