Strona główna Pedagogika Specjalna

Pedagogika Specjalna

pedagogika specjalna studia

Co najlepiej opłaca się studiować z zakresu pedagogiki specjalnej?

Zjawisko pomocy osobom z niepełnosprawnościami jest znane od wielu lat, jednak dopiero rozwój pedagogiki specjalnej pozwolił wznieść ją na wyższy i wielopłaszczyznowy poziom. Aktualnie...
Nauka może odbywać się również poza murami szkoły

Co obejmuje pojęcie kształcenia specjalnego?

Kształcenie specjalne - inaczej ortodydaktyka - to dział wyodrębniony z pedagogiki specjalnej oraz dydaktyki ogólnej. Ma na celu specjalistyczną realizację potrzeb edukacyjnych dla tych...
Jak pracuje logopeda dziecięcy?

Czym różni się logopedia wczesnoszkolna od przedszkolnej?

Logopeda jest specjalistą, który zajmuje się przede wszystkim profilaktyką, diagnozą i terapią wad wymowy. Najczęściej z jego wsparcia korzystają dzieci, które wykazują różnego rodzaju...

Czym jest pedagogika szkolna z terapią?

Codzienna praca nauczyciela i prowadzenie zajęć nie zawsze idą zgodnie z planem. Często pedagodzy mają do czynienia z uczniami, którzy z różnych powodów mogą...
Ćwiczenia logopedyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Ćwiczenia logopedyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Wadami wymowy nazywamy zniekształconą, niewyraźną oraz niezrozumiałą mowę. W zależności od przyczyn i rodzaju schorzenia, wprowadza się odpowiednią terapię logopedyczną w celu skorygowania wad....
Nauczyciel współorganizujący - studia podyplomowe online

Nauczyciel współorganizujący – kształcenie podyplomowe

Kiedyś nazywany nauczycielem wspomagającym, dziś - nauczycielem współorganizującym proces kształcenia; jest stanowiskiem powszechnym w szkołach z nauczaniem zintegrowanym, a coraz bardziej popularnym również w...
Pedagog dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Pedagog dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera – jaką powinien...

Rolą pedagoga - oprócz działań edukacyjnych i wychowawczych - jest również wsparcie i motywacja swoich podopiecznych tak, aby chętnie i samodzielnie podejmowali działania aktywizujące...
Kim jest surdologopeda?

Kim jest surdologopeda?

Surdologopedia to wyodrębniona dziedzina logopedii. Zajmuje się terapią zaburzeń w zakresie komunikacji, które wynikły z problemów związanych z narządem słuchu - jak na przykład...
Co to jest arteterapia?

Co to jest arteterapia?

Arteterapia to określenie rodzaju terapii, która w procesie leczniczym wykorzystuje proces twórczy. Jaki wpływ na stan umysłu ma uprawianie sztuki, i którą z jej...
Co to jest autyzm?

Co to jest autyzm?

Zespół Kannera, lub inaczej autyzm - to całościowe zaburzenie rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego, ingerujące w osobowość człowieka. Powoduje trudności w obszarze rozwoju i funkcjonowania,...