Strona główna Pedagogika Specjalna

Pedagogika Specjalna

Czym jest pedagogika szkolna z terapią?

Codzienna praca nauczyciela i prowadzenie zajęć nie zawsze idą zgodnie z planem. Często pedagodzy mają do czynienia z uczniami, którzy z różnych powodów mogą...
Ćwiczenia logopedyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Ćwiczenia logopedyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Wadami wymowy nazywamy zniekształconą, niewyraźną oraz niezrozumiałą mowę. W zależności od przyczyn i rodzaju schorzenia, wprowadza się odpowiednią terapię logopedyczną w celu skorygowania wad....
Nauczyciel współorganizujący - studia podyplomowe online

Nauczyciel współorganizujący – kształcenie podyplomowe

Kiedyś nazywany nauczycielem wspomagającym, dziś - nauczycielem współorganizującym proces kształcenia; jest stanowiskiem powszechnym w szkołach z nauczaniem zintegrowanym, a coraz bardziej popularnym również w...
Pedagog dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Pedagog dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera – jaką powinien...

Rolą pedagoga - oprócz działań edukacyjnych i wychowawczych - jest również wsparcie i motywacja swoich podopiecznych tak, aby chętnie i samodzielnie podejmowali działania aktywizujące...
Kim jest surdologopeda?

Kim jest surdologopeda?

Surdologopedia to wyodrębniona dziedzina logopedii. Zajmuje się terapią zaburzeń w zakresie komunikacji, które wynikły z problemów związanych z narządem słuchu - jak na przykład...
Co to jest arteterapia?

Co to jest arteterapia?

Arteterapia to określenie rodzaju terapii, która w procesie leczniczym wykorzystuje proces twórczy. Jaki wpływ na stan umysłu ma uprawianie sztuki, i którą z jej...
Co to jest autyzm?

Co to jest autyzm?

Zespół Kannera, lub inaczej autyzm - to całościowe zaburzenie rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego, ingerujące w osobowość człowieka. Powoduje trudności w obszarze rozwoju i funkcjonowania,...
Czym się zajmuje neurologopeda?

Czym się zajmuje neurologopeda?

Neurologopedia to jedna ze specjalizacji logopedii, która zajmuje się kształtowaniem prawidłowej mowy. W czym jednak dokładnie specjalizuje się neurologopeda, komu może pomóc i w jaki...
Jak zostać logopedą?

Jak zostać logopedą?

Logopeda to specjalista, który zajmuje się przede wszystkim profilaktyką, diagnozą i terapią wad wymowy, ale nie tylko. Na czym polega praca logopedy i jak...
Edukacja włączająca i integracyjna

Edukacja włączająca i integracyjna online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie kierunku: Edukacja włączająca i integracyjna Edukacja integracyjna i włączająca - studia podyplomowe Nauczyciele codziennie stają przed...

Najpopularniejsze wpisy