Studia podyplomowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych.
Ładowanie

Ładowanie...

PEDAGOGIKA


Bibliotekoznawstwo (2 sem) - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Bibliotekoznawstwo (3 sem) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Doradztwo zawodowe (2 sem) - Instytucje rynku pracy - 300 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Doradztwo zawodowe (3 sem) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Organizacja i Zarządzanie Oświatą - 350 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagog szkolny - 540 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Wiedza o teatrze – Instruktor teatralny - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Metodyka nauczania - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Żywienie człowieka z elementami gastronomii i dietetyki dla nauczycieli - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Gastronomia i żywienie człowieka dla nauczycieli - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technologia żywności i żywienie człowieka dla nauczycieli - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Korekcja wad postawy - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Przedsiębiorczość i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika lecznicza - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta

KIERUNKI Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ


Resocjalizacja i Socjoterapia (3 sem) - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) - 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) - 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera (3 sem) - 620 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera (4 sem) - 600 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera - 580 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Resocjalizacja (Pedagogika resocjalizacyjna) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja włączająca i integracyjna - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną - 460 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Wspomaganie rozwoju dzieci w żłobkach i przedszkolach - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Terapia pedagogiczna i socjoterapia - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Oligofrenopedagogika z arteterapią - 500 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową oraz wzrokową (Surdopedagogika i tyflopedagogika) - 560 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 430 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta

KIERUNKI Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) dla pedagogów specjalnych - 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) dla pedagogów specjalnych - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) dla pedagogów specjalnych - 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) dla pedagogów specjalnych - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna dla pedagogów specjalnych - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Logopedia dla pedagogów specjalnych - 530 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera dla pedagogów specjalnych - 600 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej dla pedagogów specjalnych - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla pedagogów specjalnych - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Logopedia dla pedagogów specjalnych (3 sem) - 530 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta

KIERUNKI Z ZAKRESU TERAPII


Arteterapia (2 sem) - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Arteterapia (3 sem) - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Terapeuta rodzinny/Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne (profilaktyka i terapia systemów rodzinnych) - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Terapia pedagogiczna (Pedagogika korekcyjna) - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Terapia pedagogiczna (Pedagogika korekcyjna) dla pedagogów specjalnych - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Terapia uzależnień i współuzależnionych - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Terapia zajęciowa - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Terapia pedagogiczna z arteterapią - 480 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Choreoterapia (terapia tańcem i ruchem) - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Muzykoterapia - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Biblioterapia z elementami bajkoterapii - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Bajkoterapia - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Terapia zajęciowa z arteterapią - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Interdyscyplinarna diagnoza, stymulacja i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta

POZOSTAŁE W PEDAGOGICE


Andragogika - 310 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Neurologopedia (2 sem) - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Tutoring i coaching w edukacji - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Neurologopedia (3 sem) - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Andragogika oraz coaching i tutoring w edukacji - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Surdologopedia - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Logorytmika w pracy pedagogicznej - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Asystent rodziny - 300 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Wczesna interwencja logopedyczna - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Emisja głosu - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika tańca z choreografią - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Opiekunka środowiskowa - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Terapeuta środowiskowy - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nowoczesne metody nauczania matematyki - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Socjoterapia i praca z grupą - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Komunikacja wspomagająca i alternatywna - 430 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza, profilaktyka i terapia - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kompetencje wychowawcze - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Historia sztuki - 440 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika sądowa z mediacją - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Edukator domowy - 350 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Resocjalizacja i socjoterapia (2 sem) - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomagania rozwoju i edukacja - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja dziecka zdolnego - 260 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika żłobkowa - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta

NAUCZANIE PRZEDMIOTU


Nauczanie biologii i przyrody - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i geografii - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie chemii i przyrody - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie chemii - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) oraz wiedzy o społeczeństwie (wos) - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie etyki i filozofii - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie fizyki i przyrody - 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i przyrody - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i geografii - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie (wos) - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie informatyki - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i informatyki - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie muzyki i historii muzyki - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i historii sztuki - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i muzyki - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i techniki - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki, muzyki i techniki - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody i wychowania do życia w rodzinie (wdż) - 580 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie techniki - 340 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie (wos) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie (wos) i wychowania do życia w rodzinie (wdż) - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie (wdż) - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania fizycznego (wf) - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie podstaw prawa - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii oraz języka polskiego jako obcego - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i chemii - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie fizyki i chemii - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i wychowania do życia w rodzinie (wdż) - 500 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie informatyki i fizyki - 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i fizyki - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i chemii - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie techniki i informatyki - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i fizyki - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i fizyki - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i biologii - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie języka polskiego - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) oraz wychowania do życia w rodzinie (wdż) - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie fizyki - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie muzyki i techniki - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie muzyki i etyki - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i informatyki - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Grafika komputerowa i multimedia dla nauczycieli - 660 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Glottodydaktyka – nauczanie języka polskiego jako obcego - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Wiedza o kulturze (kulturoznawstwo) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii - 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki - 350 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie języka kaszubskiego - 540 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i przyrody - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i chemii - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) i techniki - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Wychowanie fizyczne (wf) z gimnastyką korekcyjną - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna w placówkach oświatowych - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Wychowanie fizyczne (wf) - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Wychowanie fizyczne (wf) z edukacją zdrowotną - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Wychowanie fizyczne (wf) z elementami tańca i aerobiku - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie języka polskiego i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie (wdż) i etyki - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i języka polskiego - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie (wdż) i edukacja seksualna - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i geografii - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) i etyki - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii sztuki i wiedzy o kulturze (kulturoznawstwo) - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie chemii i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie etyki - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie muzyki - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i teraźniejszości - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie z integracją europejską - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie filozofii - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta

KIERUNKI PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH


Florysta - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Mechatronik - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik administracji - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik analityk - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik architektury krajobrazu - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik budownictwa - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik chłodnictwa i klimatyzacji - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik ekonomista - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik geodeta - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik handlowiec - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik hotelarstwa i pracownik obsługi hotelowej - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik informatyk - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik logistyk i technik spedytor - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik mechanik oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik mechatronik i mechatronik - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik ochrony środowiska - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik organizacji turystyki - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik pojazdów samochodowych - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik programista - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik programista i technik informatyk - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik przemysłu mody - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik rachunkowości - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik realizacji nagrań i technik realizacji nagłośnień - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik reklamy - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik rolnik i Rolnik - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik technologii żywności - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik teleinformatyk - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik telekomunikacji oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik usług fryzjerskich - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik usług kosmetycznych - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik żywienia i usług gastronomicznych - 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik robotyk - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Podolog - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik stylista - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik elektryk i elektryk - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik eksploatacji portów i terminali - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta

KIERUNKI PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH


Branża audiowizualna (AUD) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża ceramiczno-szklarska (CES) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża drzewno-meblarska (DRM) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża ekonomiczno-administracyjna (EKA) - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża elektroenergetyczna (ELE) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża górniczo-wiertnicza (GIW) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża handlowa (HAN) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT) - 340 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża leśna (LES) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża mechaniki precyzyjnej (MEP) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża metalurgiczna (MTL) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża motoryzacyjna (MOT) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża ogrodnicza (OGR) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża poligraficzna (PGF) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża rolno-hodowlana (ROL) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża spedycyjno-logistyczna (SPL) - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża spożywcza (SPC) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża teleinformatyczna (INF) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża transportu drogowego (TDR) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża transportu lotniczego (TLO) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża mechaniczna (MEC) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża przemysłu mody (MOD) - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM) - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta