Studia podyplomowe pedagogiczne – aktualna oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów.
Rejestracji można dokonać w momencie kiedy przy kierunku widnieje status "Rekrutacja otwarta".

Wyszukaj kierunek:Ładowanie...

NAUKA DRUGIEGO LUB KOLEJNEGO PRZEDMIOTU


Nauczanie biologii i przyrody - 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i geografii - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie chemii i przyrody - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie chemii - 340 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacja dla bezpieczeństwa (edb) - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacja dla bezpieczeństwa (edb) oraz wiedza o społeczeństwie (wos) - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie etyki i filozofii - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie fizyki i przyrody - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i przyrody - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii oraz geografii - 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie - 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie informatyki - 350 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki - 340 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i informatyki - 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie muzyki i historii muzyki - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i historii sztuki - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i muzyki - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i techniki - 340 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki, muzyki i techniki - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody i wychowania do życia w rodzinie - 590 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie techniki - 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta