Aktualna oferta studiów podyplomowych pedagogicznych online

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów.
Rejestracji można dokonać w momencie kiedy przy kierunku widnieje status "Rekrutacja otwarta".

Wyszukaj kierunek:Ładowanie...

NAUKA DRUGIEGO LUB KOLEJNEGO PRZEDMIOTU


Nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie chemii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie etyki i filozofii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie fizyki i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii oraz geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie muzyki i historii muzyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i historii sztuki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i muzyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i techniki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki, muzyki i techniki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości - od 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody - od 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody i wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 590 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie techniki - od 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie podstaw prawa w szkołach ponadpodstawowych - od 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 320 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii oraz języka polskiego jako obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 520 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie fizyki i chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 520 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 520 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie informatyki i fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie techniki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - od 400 zł</