Aktualna oferta studiów podyplomowych pedagogicznych online

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów.
Rejestracji można dokonać w momencie kiedy przy kierunku widnieje status "Rekrutacja otwarta".

Wyszukaj kierunek:Ładowanie...

POZOSTAŁE


Andragogika - 280 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Neurologopedia - 340 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Ochrona danych osobowych - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole - 310 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Resocjalizacja i Socjoterapia - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Tutoring i coaching w edukacji - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zamówienia publiczne - 350 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Socjoterapia - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Bezpieczeństwo i higiena pracy - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
BHP i ochrona przeciwpożarowa - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Andragogika oraz coaching i tutoring w edukacji - 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw - 520 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe - 480 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kompetencje wychowawcze - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Logorytmika w pracy pedagogicznej - 260 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Asystent rodziny - 310 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Wczesna interwencja logopedyczna - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Emisja głosu - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika tańca z choreografią - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta

NAUKA DRUGIEGO LUB KOLEJNEGO PRZEDMIOTU


Nauczanie biologii i przyrody - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i geografii - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie chemii i przyrody - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie chemii - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie etyki i filozofii - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie fizyki i przyrody - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i przyrody - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii oraz geografii - 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie informatyki - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i informatyki - 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie muzyki i historii muzyki - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i historii sztuki - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i muzyki - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i techniki - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki, muzyki i techniki - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody i wychowania do życia w rodzinie - 590 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie techniki - 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie - 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania fizycznego - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta