Studia podyplomowe pedagogiczne – aktualna oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów.
Rejestracji można dokonać w momencie kiedy przy kierunku widnieje status "Rekrutacja otwarta".

Wyszukaj kierunek:Ładowanie...

KIERUNKI Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ


Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera (3 sem) - 580 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera (4 sem) - 580 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera - 520 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika resocjalizacyjna - 350 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Logopedia - 470 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Logopedia z neurologopedią - 540 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja włączająca i integracyjna - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną - 470 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Wspomaganie rozwoju dzieci w żłobkach i przedszkolach - 350 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta