Co to jest przedsiębiorczość w szkole średniej?

Bardzo duże znaczenie w rozwoju młodzieży i jej dalszych sukcesów w życiu dorosłym mają kompetencje społeczne, takie jak: komunikacja czy współpraca w grupie, a także organizacja i zarządzanie różnymi projektami. Właśnie rozwój takich – kluczowych na rynku pracy – kompetencji ma na celu nauka przedsiębiorczości.

Inicjatywa i gotowość do działania

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy wkraczają już w dorosłe życie, znajdują się pod wpływem silnej presji konkurencyjnej oraz mocno zróżnicowanych wymagań na rynku pracy. Powinni więc posiadać podstawową wiedzę nie tylko z zakresu nauk humanistycznych, biologicznych czy ścisłych, ale również społecznych – w tym ekonomicznych. Wiedza ta daje podstawy do kształtowania umiejętności oraz postaw przedsiębiorczych, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnej gospodarce.

Co to jest przedsiębiorczość?

Główne cechy przedsiębiorczości to umiejętność dostrzegania potrzeb i znajdowania odpowiedzi na nie, doskonalenie pomysłów, inicjatywa oraz gotowość do podejmowania ryzyka i wykorzystywanie nadarzających się okazji. 

Podstawy przedsiębiorczości – liceum

W procesie kształcenia uczniowie dowiadują się, jak być przedsiębiorczym, a zarazem społecznie odpowiedzialnym w swoich działaniach. 

Podczas zajęć młodzież zapoznaje się z podstawowymi mechanizmami i procesami ekonomicznymi oraz ich uwarunkowaniami – zarówno kulturowymi, jak i rynkowymi. Głównym celem nauczania tego przedmiotu jest przygotowanie uczniów do świadomego planowania swojej przyszłości i aktywności zawodowej, dając podstawowe umiejętności konkurencyjnych zachowań na rynku – w tym ponoszenia konsekwencji swoich decyzji. Podstawa programowa obejmuje takie bloki tematyczne, jak:

  • gospodarka rynkowa,
  • rynek finansowy,
  • rynek pracy,
  • przedsiębiorstwo.

Ostatni temat jest szczególnie ciekawy, gdyż może wskazywać uczniom możliwości, jakie daje m.in. własna działalność; dowiadują się, co to jest przedsiębiorstwo, i jak innowacyjność przedsiębiorstw wpływa na całą gospodarkę dając miejsca pracy i stymulując rozwój rynku.

Nauczanie przedsiębiorczości w szkole

Podstawy przedsiębiorczości to przedmiot nauczany w szkołach ponadpodstawowych. Ma on za zadanie przekazanie uczniom wiedzy o ogólnych mechanizmach rynkowych, poznają więc oni podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, geografii społeczno-ekonomicznej, politologii, socjologii, psychologii oraz prawa. Wiedza ta ma w założeniu pomóc młodym ludziom świadomie wejść w rynek pracy, podjęcie zatrudnienia i umiejętne funkcjonowanie w zawirowaniach gospodarczych. 

Nauczyciele, którzy chcieliby przekazywać tą wiedzę, mogą skorzystać z oferty studiów podyplomowych i ukończyć odpowiedni kierunek – “Nauczanie podstaw przedsiębiorczości”. W trakcie zajęć zapoznają się z programem nauczania, metodyką pracy oraz dydaktyką szczegółową przedmiotu. Podjęcie kierunku z zakresu tzw. nauczania drugiego przedmiotu to również świetna szansa na rozwój, zyskanie nowych kompetencji i – dzięki temu – uzyskanie większych możliwości zatrudnienia.