Co to jest terapia pedagogiczna?

terapia pedagogiczna co to jest

Ostatnia aktualizacja artykułu: 29 maja 2024

Zaburzenia hamujące lub ograniczające rozwój psychofizyczny dzieci to coraz większy problem współczesnego szkolnictwa. Sytuację najmłodszych uczniów można jednak znacznie poprawić poprzez trafną diagnozę i odpowiednio wcześnie podjęte działania terapeutyczne. Mogą one pozytywnie wpłynąć nie tylko na wyniki w edukacji, ale również na ich przyszłość zawodową. Co to jest terapia pedagogiczna i dlaczego zapotrzebowanie na osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć nieustannie rośnie?

Wsparcie rozwoju uczniów coraz popularniejsze, czyli co to jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna jest formą wsparcia edukacyjnego skierowaną dla dzieci i młodzieży, która boryka się z różnymi trudnościami w nauce, a także problemami behawioralnymi wpływającymi na ich funkcjonowanie w środowisku szkolnym. Wypracowane na przestrzeni lat skuteczne metody pracy z uczniami są coraz popularniejsze, jednak wciąż wiele osób zastanawia się, co to jest terapia pedagogiczna.

Otóż według literatury są to specjalne działania o charakterze terapeutycznym, które za pomocą środków dydaktycznych, wychowawczych i pedagogicznych oddziałują na przyczyny oraz przejawy problemów edukacyjnych uczniów. Głównym celem terapii jest m.in.:

 • wyeliminowanie źródeł niepowodzeń szkolnych,
 • wdrożenie uczniów do aktywnego i samodzielnego realizowania działań,
 • wzmocnienie silnych stron dzieci,
 • wyćwiczenie zaburzonych funkcji.

W odróżnieniu od innych metod, terapia pedagogiczna koncentruje się na indywidualnym podejściu i dostosowaniu metod nauczania do jego specyficznych potrzeb oraz możliwości.

Sprawdź studia pedagogiczne

Na czym polega terapia pedagogiczna? Poznaj popularne metody

Terapia pedagogiczna ma postać zajęć, podczas których osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia angażuje uczestników do udziału w ćwiczeniach, zabawach oraz różnego rodzaju zadaniach. Terapeuta pracuje indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach, wykorzystując wiele różnych metod, jak np.:

 • muzykoterapię i trening relaksacyjny – stymuluje aktywność i kreatywność oraz wygasza reakcje agresywne, 
 • metodę ruchu rozwijającego – pozwala rozwijać ruch poprzez zwiększenie świadomości własnego ciała,
 • metodę dobrego startu – usprawnia koordynację wzrokowo-słuchową, a także kinestetyczno-ruchową,
 • integrację sensoryczną – pozytywnie wpływa na funkcje percepcyjno-motoryczne, które mogą powodować trudności w pisaniu lub czytaniu,
 • trening umiejętności społecznych – uczestnicy zajęć mogą znacznie usprawnić swoje kompetencje komunikacyjne, samokontroli oraz nauczyć się rozwiązywania konfliktów.

CHCESZ ZDOBYĆ PRZYGOTOWANIE DO PRACY W ZAKRESIE TERAPII PEDAGOGICZNEJ? ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE OFEROWANE PRZEZ NASZĄ UCZELNIĘ

Terapia pedagogiczna – korzyści dla uczniów, nauczycieli i rodziców

Liczba uczniów kierowanych na tego typu zajęcia rośnie, podobnie jak grupa osób, która zastanawia się nie tylko, na czym polega terapia pedagogiczna. Coraz więcej osób ciekawi również, jakie może przynieść korzyści osobom biorącym udział w tym procesie.

Tego typu zajęcia oddziałują pozytywnie na:

 • uczniów – mogą znacznie rozwinąć swoje umiejętności edukacyjne, a także kompetencje, dzięki którym zaczną lepiej radzić sobie ze stresem i emocjami,
 • nauczycieli – terapia pozwala lepiej zrozumieć potrzeby uczniów, a także zapoznać się z efektywnymi metodami, strategiami i technikami nauczania
 • rodziców – otrzymują wsparcie w wychowaniu i rozwoju edukacyjnym swoich dzieci, a także mogą lepiej zrozumieć trudności, z jakimi zmagają się w szkole.
co to jest terapia pedagogiczna

Studia z psychopedagogiki – zdobądź obszerną wiedzę przydatną w pracy z uczniami

Jeśli posiadasz już uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej i chcesz zdobyć szerszą wiedzę na temat pracy z dziećmi i młodzieżą, zapisz się na studia podyplomowe „Psychopedagogika (2 sem)”  dostępne w ofercie naszej Uczelni.

W trakcie dwóch semestrów poznasz m.in. zagadnienia na temat:

 • psychologii ogólnej,
 • diagnostyki psychopedagogicznej,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • terapii pedagogicznej,
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej, zapisz się na studia podyplomowe “Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna”. Kierunek ma charakter kwalifikacyjny – więcej informacji na temat możliwości uzyskania uprawnień znajdziesz w opisie kierunku.