Czym się zajmuje neurologopeda?

Czym się zajmuje neurologopeda?

Neurologopedia to jedna ze specjalizacji logopedii, która zajmuje się kształtowaniem prawidłowej mowyW czym jednak dokładnie specjalizuje się neurologopeda, komu może pomóc i w jaki sposób? 

Neurologopeda – kim jest?

Osoby, które ukończyły studia magisterskie i posiadają uprawnienia logopedy, mogą w ramach swojego zawodu rozwijać się dalej i ukierunkować na konkretną dziedzinę. Kończąc studia podyplomowe z neurologopedii, zdobywają wiedzę oraz umiejętności, aby pomagać pacjentom w szerszym zakresie. 

Oprócz podstawowych działań terapeutycznych z zakresu logopedii – czyli kształtowaniu prawidłowej mowy podczas jej rozwoju i doskonaleniem w okresie późniejszym, neurologopeda posiada dodatkowe kompetencje ukierunkowane na osoby, które mają dysfunkcję mowy z powodu uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy układu nerwowego. Z porady neurologopedy mogą więc skorzystać:

 • dzieci o obciążonym wywiadzie okołoporodowym (problemy podczas ciąży, przedwczesny poród, niedotlenienie),
 • dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
 • dzieci i dorośli niepełnosprawni intelektualnie,
 • osoby, które utraciły możliwość komunikacji werbalnej w wyniku wypadku, urazu lub choroby (udar, niedotlenienie, guzy mózgu)

Specjalista diagnozuje przyczynę, a następnie wprowadza działania, które pomogą przywrócić sprawność mówienia. 

Co robi neurologopeda? 

Podczas pierwszej wizyty, neurologopeda dokonuje rozpoznania, aby ustalić przyczynę występowania trudności. Na podstawie wywiadu, dokumentacji medycznej, badania i obserwacji stawia diagnozę, na której opiera dalsze działania. Mogą to być:

 • ćwiczenia – głosowe, słuchowe, oddechowe,
 • zajęcia z integracji sensorycznej, stymulujące układ nerwowy,
 • masaż logopedyczny, regulujący aparat mowy;

Dodatkowo, jeżeli występuje taka konieczność, neurologopeda uczy zastępczych form komunikacji; przeprowadza również reedukację pisania i czytania.

Terapia logopedyczna

Oprócz różnego rodzaju ćwiczeń, które mają stymulować układ nerwowy, może zajść potrzeba wsparcia pacjenta w zakresie psychologicznym. Utrata mowy – szczególnie u osób dorosłych – może powodować znaczne obniżenie nastroju oraz samooceny, co skutkuje wycofaniem społecznym. Rolą neurologopedy jest więc również motywowanie do ćwiczeń, wsparcie w sytuacjach kryzysowych i pomoc w kompensowaniu utraconych czynności komunikacyjnych. 

Metody, które wykorzystuje terapeuta, są dostosowywane do rodzaju zaburzenia, stanu zdrowia pacjenta i jego indywidualnych potrzeb.

Neurologopeda dziecięcy – kiedy jest potrzebny?

Wizyta u logopedy – w tym i neurologopedy – kojarzy się często z terapią dzieci, które już wykazują nieprawidłową mowę, np. źle wymawiają głoskę “r”, jąkają się lub seplenią. Jednakże warto zwrócić uwagę na wcześniejsze symptomy, które mogą wpływać na późniejsze problemy z komunikacją – dzięki temu neurologopeda może wdrożyć działania wspomagające system nerwowy oraz aparat mowy w prawidłowym rozwoju. Wizyta u specjalisty zalecana jest w przypadku dzieci:

 • urodzonych przedwcześnie, 
 • z diagnozą zaburzeń neurologicznych, ze spektrum autyzmu,
 • z opóźnieniem psychoruchowym,
 • wykazujących problemy z jedzeniem,
 • nadmiernie śliniących się, z uchyloną buzią, 
 • mówiących niewyraźnie lub wcale;

Im wcześniej zostaną wprowadzone działania terapeutyczne, tym większa szansa na uniknięcie lub zmniejszenie problemów komunikacyjnych na późniejszych etapach rozwoju.