Edukacja dla bezpieczeństwa oraz Wiedza o społeczeństwie na jednym kierunku studiów

Edukacja dla bezpieczeństwa jest przedmiotem, który został wprowadzony do nauczania w szkołach zamiast wykładanego wcześniej Przysposobienia obronnego. Wraz z Wiedzą o Społeczeństwie stanowią duet kształtujący odpowiednie postawy obywatelskie, umiejętności niezbędne podczas różnego rodzaju sytuacji kryzysowych oraz społeczeństwo świadome sytuacji geopolitycznej na świecie.

Edukacja dla bezpieczeństwa – co to jest?

Tematy poruszane podczas zajęć EdB dotyczą szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa oraz ludności cywilnej. Składają się na to takie elementy, jak:

  • zorientowanie w geopolitycznych uwarunkowaniach bezpieczeństwa Polski ze względu na jej położenie;
  • przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych;
  • organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy;
  • działania prozdrowotne.

Nauczyciele zaznajamiają uczniów z różnego rodzaju zagrożeniami środowiskowymi, sygnałami alarmowymi i obowiązkami ludności w sytuacjach wymagających ewakuacji; uczniowie powinni też umieć rozpoznać stan zagrożenia życia i udzielić pierwszej pomocy; zdobywają również wiedzę na temat zakresu działania służb ratowniczych i obronnych, oraz jakie działania powinni podejmować w przypadku zagrożeń nie tylkow stanie pokoju, ale i wojny. 

Celem nauczania tego przedmiotu jest również kształtowanie wśród młodzieży poczucia patriotyzmu oraz odpowiedzialności za dorobek minionych pokoleń. Dzięki temu wykształca się chęci i postawy do działania ochronnego na rzecz kraju oraz społeczności, która go zamieszkuje.

Wiedza o społeczeństwie – do czego jest potrzebna?

WoS to przedmiot, który podobnie jak Edukacja dla bezpieczeństwa – kształci w zakresie edukacji obywatelskiej. Zagadnienia poruszane podczas lekcji dotyczą głównie obszarów polityki, administracji, prawa czy stosunków międzynarodowych, lecz w programie znaleźć można również tematy dotyczące komunikacji społecznej, socjologii, psychologii czy kulturoznawstwa. Lekcje wiedzy o społeczeństwie mają za zadanie kształtować odpowiednie postawy obywatelskie i wspólnotowe uczniów, ale przede wszystkim wyposażyć w wiedzę dotyczącą powstania mechanizmów kierujących danym społeczeństwem, zrozumienie jego postaw, reakcji czy akceptacji różnych działań czy wydarzeń.

Od której klasy jest WoS?

Wiedza o społeczeństwie to przedmiot, który pojawia się w programie klasy IV szkoły podstawowej, i wraz z Edukacją dla bezpieczeństwa już na wczesnym etapie edukacji kształtują świadomych obywateli przez cały okres obowiązkowej nauki – aż do ukończenia szkoły średniej czy technikum. Razem obydwa te przedmioty szerzą wśród młodzieży poczucie patriotyzmu, wspólnoty oraz odpowiedzialności za dorobek minionych pokoleń. Dzięki temu powstają chęci i postawy do działania ochronnego na rzecz kraju oraz społeczności, która go zamieszkuje.

Studia podyplomowe - Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) oraz wiedzy o społeczeństwie (wos)

Korzyści z dwóch kierunków – nie tylko dla nauczycieli

Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z bezpieczeństwem, a także uwarunkowania geopolityczne i tematy związane z socjologią, edukacja dla bezpieczeństwa – studia podyplomowe w pakiecie z wiedzą o społeczeństwie to idealny kierunek, rozwijający Twoje kompetencje. Obydwa przedmioty programowo uzupełniają się wzajemnie, jest więc idealnym rozwiązaniem, gdy prowadzi je jeden nauczyciel. Jest to korzystne również z punktu widzenia ucznia, co pozwala na całościowe zrozumienie tematów i uzyskania umiejętności stosowania ich w praktyce

WoS – studia podyplomowe w pakiecie z EdB to również rozwiązanie dla osób, które chcą uczyć nie tylko w szkole, ale także w jednostkach szkoleniowych takich służb, jak policja czy wojsko – tu również są potrzebni specjaliści z umiejętnościami pedagogicznymi i wiedzą z edukacji dla bezpieczeństwa czy o społeczeństwie. Z punktu widzenia służb mundurowych są to wręcz pożądane etaty, co stwarza dodatkowe możliwości rozwoju