Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/681/studia/podyplomowe/edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-sluchowa-surdopedagogika-dla-pedagogow-specjalnych/src-BlogSurdopedagog

Nawet osoby ze specjalistycznym wykształceniem muszą się cały czas rozwijać. Dotyczy to przede wszystkim osób pracujących w oświacie, medycynie czy w branży związanej z prawem. Jednakże nie da się ukryć, że bez nauczycieli i pedagogów nikt nie może zacząć swojej ścieżki zawodowej. To ich zadaniem jest wpajanie wiedzy i kształtowanie młodych umysłów. Niestety wiele dzieci i młodzieży z powodu niepełnosprawności potrzebuje bardziej wymagających metod nauki czy też indywidualnego podejścia, aby móc osiągnąć sukces edukacyjny. Zatem pedagodzy, w tym pedagodzy specjalni muszą się ciągle uczyć, żeby sprostać wyzwaniom nauczania dzieci z coraz większymi potrzebami edukacyjnymi.

W celu rozwijania swoich kwalifikacji zawodowych i nabycia wiedzy z nowej dziedziny można zapisać się na studia podyplomowe. Między innymi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje wiele kierunków studiów odpowiadających potrzebom nauczycieli i pedagogów. Można wśród nich znaleźć studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) dla pedagogów specjalnych dostępne np. w Szczecinie. Ten sam kierunek realizowany jest również online, przez e-learning. Jest on dedykowany dla pedagogów specjalnych, którzy chcą nabyć kwalifikacji w dziedzinie pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową. Mogą to być dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, które potrzebują pomocy podczas rehabilitacji. Surdopedagog pracuje zarówno z osobami niesłyszącymi jak i niedosłyszącymi. Uszczerbek słuchu może być wrodzony lub też nabyty, dlatego każda osoba potrzebuje indywidualnego podejścia do pracy z surdopedagogiem.

W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego można się uczyć w wygodny sposób przez Internet. Każdy kierunek ma wyznaczona liczbę godzin nauki oraz praktyk zawodowych, jakie trzeba zrealizować. Natomiast same studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dlatego też można mieć pewność, że nabyte tutaj kwalifikacje zawodowe będą odpowiednie dla osób pracujących w placówkach edukacyjnych. Metoda nauki online jest akceptowana przez MEN, więc nie musimy się martwić o jakość kształcenia, bo ta jest identyczna jak na studiach stacjonarnych.