Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/503/studia/podyplomowe/edukacja-montessori-w-przedszkolu/src-BlogEduMontessori

Maria Montessori to włoska lekarka, która opracowała specjalny system wychowawczy przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jego celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju najmłodszych. Pedagogika Montessori z czasem stawała się coraz bardzie popularna nie tylko we Włoszech, ale także w innych krajach. Wiele placówek na terenie Polski opiera swoje działanie właśnie na niej. Do głównych założeń systemu opracowanego przez Marię Montessori należy: nabywanie wiedzy przez działanie, przygotowywanie do samodzielności, nauka dokładności i skupiania się na danej czynności, lekcje ciszy, czyli wspierania nawyku przebywania i pracowania w ciszy, kształtowanie umiejętności utrzymywania porządku w otoczeniu. Osoby, które chcą podjąć pracę w placówkach Montessori lub chcą wykorzystać metodę Montessori w placówkach ogólnodostępnych powinny ukończyć studia podyplomowe w tym zakresie. Ciekawą ofertę proponuje Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Umożliwia ona rozpoczęcie nauki na profilu: edukacja Montessori w przedszkolu Szczecin.

Studia prowadzone są w trybie online, co z pewnością docenią osoby aktywne zawodowo. Nie ma potrzeby dojeżdżania na uczelnie, program można zrealizować w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Aby rozpocząć naukę należy jedynie zarejestrować się w systemie i dokonać opłaty, która jest niezwykle atrakcyjna. Warto podkreślić, że zajęcia są organizowane i realizowane w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy, w tym w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z lipca 2019 roku. Celem nauki jest przygotowanie nauczycieli, wychowawców i pedagogów do praktycznego wykorzystania w swojej pracy najważniejszych założeń pedagogiki Marii Montessori. Studia dają możliwość zapoznania się z ideami i założeniami Montessori, które mogą zostać wykorzystanie w polskich placówkach przedszkolnych, aby jak najlepiej wspomóc rozwój dzieci.

Program realizowany jest w trakcie dwóch semestrów, na które przewidziano 184 godziny teoretyczne i 60 godzin praktycznych. Adresatami studiów są wszelkie osoby, które w swojej pracy chcą wykorzystać możliwości, które daje pedagogika opracowana przez Marię Montessori, a także zwolennicy edukacji domowej, terapeuci i rodzice.