Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna dla nauczycieli i wychowawców

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/122/studia/podyplomowe/edukacja-wczesnoszkolna-i-przedszkolna/src-BlogEdukWczes

Od wielu lat jednym z najbardziej cenionych i prestiżowych zawodów jest nauczyciel. Co prawda nie jest to łatwa praca, a do tego rząd regularnie wprowadza zmiany, przez co choćby zmieniają się typy szkół i realizowany program, ale warto rozważyć taki model kariery zawodowej. Praca nauczyciela, to praca pewna. Jeszcze przez dziesiątki lat nic nie zastąpi nauczyciela w szkole. Zatem można powiedzieć, że jest to zawód przyszłościowy. Zaczyna się pracę od tak zwanego stażu nauczycielskiego, ale w miarę upływu czasu i zdobywania kolejnych osiągnięć w nauczaniu można awansować na kolejny stopień zawodowy. A co za tym idzie także otrzymać podwyżkę pensji.

Jednak najpierw trzeba zacząć swoją edukację, aby móc pracować jako nauczyciel. Jeśli interesuje nas praca w przedszkolu lub z dziećmi w klasach od I do III szkoły podstawowej najlepszym kierunkiem studiów będzie edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna dla nauczycieli i wychowawców. Warto jednak wiedzieć, że są to studia tak zwane przedmiotowe. Na takim kierunku będziemy się uczyć przedmiotu, którego będziemy nauczać. W tym wypadku jak zajmować się najmłodszymi dziećmi i powoli je nauczać najbardziej potrzebnych przedmiotów. Natomiast Minister Edukacji Narodowej od nauczycieli wymaga nie tylko studiów przedmiotowych, ale i zrealizowanego przygotowania pedagogicznego w liczbie godzin co najmniej 270 i przy jednoczesnym zrealizowaniu praktyk zawodowych w liczbie godzin 150. Takie przygotowanie pedagogiczne można zaliczyć w formie studiów podyplomowych.

Wiele osób wcale nie zakładało od początku, że zacznie pracować jako nauczyciel, dlatego mogło nawet ukończyć inne studia na stopniu magistra. I co wtedy? Tutaj też pomogą studia podyplomowe, bo i edukację przedszkolną i wczesnoszkolna dla nauczycieli można studiować w taki sposób. Co ciekawe na studia podyplomowe można zapisać się już po ukończeniu studiów I stopnia, więc w ten sposób można jednocześnie kontynuować naukę na II stopniu i jeszcze realizować nowy kierunek na studiach podyplomowych.

Świetnym wyborem będzie Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która oferuj wiele kierunków studiów podyplomowych realizowanych online. Wystarczy się zapisać na studia i jeszcze tego samego dnia można zacząć naukę. Mimo dogodnej formy nauki, jej świadectwo jest tak samo ważne jak ze studiów stacjonarnych.