Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Lublin

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

W wielu miastach w Polsce można znaleźć oferty pracy dla nauczycieli przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych, specjalizujących się w nauce dzieci w klasach od I do III. Dlaczego są wolne miejsca pracy? Przecież nauczycieli jest całkiem sporo… Otóż okazuje się, że nie każda osoba, która skończyła studia pedagogiczne ma odpowiednie uprawnienia, aby pracować w zawodzie. Wszystko przez najnowsze Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 1 sierpnia 2017 roku. Zmieniło to kilka zasadniczych wymagań. Dlatego nawet osoby, które ukończyły studia mogą stać przed koniecznością ukończenia kolejnego kierunku, zanim przystąpią do pracy nauczyciela.

Jeśli mamy ukończoną podstawę przedmiotową jak kierunek edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna wykonany w Lublinie czy w innym mieście, koniecznie trzeba jeszcze mieć zrealizowane przygotowanie pedagogiczne. W Rozporządzeniu MEN definiuje je, jako zajęcia które odbywały się co najmniej 270 godzin przy czym były jeszcze zrealizowane praktyki zawodowe w liczbie co najmniej 150 godzin zegarowych i w jednostce związanej z kierunkiem nauczania. Dlatego właśnie warto sprawdzić czy nasza uczelnia może nam wydać potwierdzenie, że taką ilość godzin zrealizowaliśmy. A co zrobić, jeśli godzin było za mało? Na szczęście nie jest to duży problem. Można znaleźć studia podyplomowe w zakresie przygotowanie pedagogiczne w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Oferuje ona studia podyplomowe przez e-learning, co jest efektywne i przede wszystkim dogodne dla wszystkich osób, które chcą się uczyć lub muszą zrobić szybko nowe kwalifikacje zawodowe. Szkoła spełnia wymagania MEN oraz MNiSW, dlatego z powodzeniem można uzyskać w niej wiarygodne kwalifikacje.

Ważna jest też inna zmiana wprowadzona przez MEN. Od roku szkolnego 2020/2021, każdy nauczyciel musi mieć ukończone co najmniej studia II stopnia czy studia jednolite magisterskie. Nie będzie można już pracować po licencjacie, nawet jeśli jest to praca w przedszkolu. Warto jednak wiedzieć, że jeśli nagle zmieniliśmy plany zawodowe i zamiast zostać pedagogiem szkolnym, chcemy pracować w przedszkolu, wystarczy ukończyć edukację wczesnoszkolną i przedszkolną także na studiach podyplomowych i jeśli mamy przygotowanie pedagogiczne, będzie to kwalifikacja wystarczająca do podjęcia pracy.