Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna podyplomowe

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/122/studia/podyplomowe/edukacja-wczesnoszkolna-i-przedszkolna/src-BlogEdukWczes

Wiele kierunków studiów można zrealizować podyplomowo. Wbrew pozorom bardzo popularne jest kontynuowanie nauki na studiach podyplomowych, ponieważ pozwala to poszerzyć kompetencje zawodowe, czy też w szybki sposób zdobyć nowe wykształcenie, albo uzupełnić wymagania podane przez pracodawcę. Czasami może się też zdarzyć tak, że przez odgórne zmiany w ustawach czy rozporządzeniach, dla niektórych zawodów ustanawia się nowe wymagania. Mimo, że z roku na rok regulowanych zawodów jest coraz mniej, to jednym z głównych, który podlega regulacjom ministerstwa jest zawód nauczyciela. Wciąż jest to też zawód popularny, ponieważ mimo wielu zmian i reform nauczyciele mają gwarantowaną pracę jeszcze przez długie lata i nikt ich nie zastąpi.

Jakie są obecnie wymagania Ministra Edukacji Narodowej względem kandydatów na nauczycieli? W zasadzie nie są one wysokie, ale trochę różnią się od tego, czego wymagają inne prace. Tutaj przede wszystkim trzeba mieć wykształcenie przedmiotowe. Przykładowo jeśli chcemy uczyć matematyki, trzeba ukończyć studia o kierunku matematyka lub kierunku, który zawiera treści programowe, które przekazywane są w szkole w ramach lekcji z przedmiotu matematyka. Gdy chcemy pracować w przedszkolu bardziej przydatnym kierunkiem przedmiotowym będzie edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Trzeba też mieć przygotowanie pedagogiczne. MEN uznaje je jako przedmiot, zajęcia lub osobny kierunek, ale najważniejsze jest to, że przygotowanie pedagogiczne musi trwać co najmniej 270 godzin i 150 godzin praktyk zawodowych, inaczej nie zostanie uznane. Ponadto musi być potwierdzone dokumentem na przykład świadectwem czy suplementem do dyplomu. Istotną zmianą jest też wymóg posiadania przez nauczycieli wykształcenia co najmniej II stopnia studiów wyższych lub jednolitych magisterskich studiów wyższych.

Gdzie można znaleźć studia na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna podyplomowe? W swojej ofercie ma takie Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, które oferuje też choćby przygotowanie pedagogiczne. Zatem można w niej uzupełnić wymagane kwalifikacje zawodowe z wykształcenia przedmiotowego i pedagogicznego. Placówka posiada certyfikat ISO więc nie musimy martwić się o jakość nauczania. Jedną z największych jej zalet jest prowadzenie zajęć online, dzięki czemu można się tylko uczyć, bez poświęcania czasu na dojazdy do uczelni.