Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/122/studia/podyplomowe/edukacja-wczesnoszkolna-i-przedszkolna/src-BlogEdukWczes

Studia podyplomowe to świetna opcja, aby zdobyć nowe wykształcenie albo uzupełnić brakujące. Wbrew pozorom dość często się zdarza, że wymagania w pracy się zmieniają i aby dostać awans trzeba przedstawić konkretne wykształcenie. Może też być tak, że w czasie naszych studiów stacjonarnych zmieniły się prawne wymagania dotyczące wykonywania danego zawodu. Bardzo wiele osób, które rozpoczęło studia na kierunku związanym z pedagogiką czy nauczaniem w szkołach musiało zmierzyć się z nowymi wymaganiami Ministra Edukacji Narodowej, które weszły w życie wraz z Rozporządzeniem z 1 sierpnia 2017 roku. Oznacza to, że nawet jeśli zaczęliśmy studia wcześniej, ale staż nauczycielski rozpoczniemy po tej dacie, to trzeba się do tych wymagań dostosować. Nauczyciele już zatrudnieni też zawsze muszą liczyć się ze zmianami, choć w tym wypadku muszą jedynie uzyskać tytuł ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, aby móc pracować w zawodzie.

Jak zostać nauczycielem? Otóż wymagania nie są tak duże, jak mogłoby się wydawać biorąc pod uwagę, że wprowadza je Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli. Po pierwsze trzeba mieć ukończone studia II stopnia lub magisterskie w trybie studiów jednolitych, ponieważ od roku szkolnego 2020/2021 każdy nauczyciel będzie musiał się takimi legitymować. Po drugie musimy mieć ukończony kierunek zgodny z treściami nauczania. Może to być kierunek I i II stopnia albo kierunek studiów podyplomowych czy nawet ukończony zakład kształcenia nauczycieli. Najważniejsze jest jednak, aby jego program nauczania pokrywał się z tym, czego my będziemy nauczać jako nauczyciel lub też na jakim stanowisku będziemy pracować. Po trzecie trzeba mieć udokumentowane przygotowanie pedagogiczne.

Można więc wybrać edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne studia podyplomowe jeśli mamy już ukończone inne studia II stopnia, aby pracować po ich ukończeniu w przedszkolu czy w szkole podstawowej. Z powodzeniem na studiach podyplomowych można też zrealizować wymagane przygotowanie pedagogiczne. Takie studia można zrobić w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, która oferuje studia w modelu e-learning, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, dla osób, które mają mało czasu na naukę.