Gospodarka nieruchomościami. Wycena i utrzymanie nieruchomości (2 sem) online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie kierunku: Gospodarka nieruchomościami. Wycena i utrzymanie nieruchomości

Po ukończeniu studiów licencjackich lub magisterskich warto zdecydować się na poszerzenie swoich kwalifikacji i zdobycie uprawnień do pełnienia innych stanowisk. Dobrym rozwiązaniem są studia podyplomowe. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje bardzo szerokie możliwości, uwzględniając kierunki, które przygotowują do pracy pedagogicznej i są w jakiś sposób związane z nauką i wychowaniem, a także inne, specjalistyczne kierunki np. dotyczące nieruchomości. Uczelnia z powodzeniem działa już blisko 20 lat i nieustannie się rozwija, aby wyjść naprzeciw potrzebom swoich studentów.

Osoby, które chcą pracować jako rzeczoznawca majątkowy i pragną pogłębić swoją wiedzę dotyczącą nieruchomości, metod ich wyceny i utrzymania, powinny zdecydować się na kierunek: gospodarka nieruchomościami, wycena i utrzymanie nieruchomości (2 sem) online. Takie studia są bardzo praktyczne i pozwolą na otrzymanie ciekawej pracy. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w jednostkach samorządowych takich jak np. gmina, powiat, w firmach developerskich, doradczych, instytucjach i organizacjach pozarządowych i bankach. Zajęcia trwają 2 semestry i są realizowane przez 298 godzin. Ich treści dotyczą finansów, makroekonomii, bankowości, a także funkcjonowania rynku nieruchomości. Warto zaznaczyć, że program studiów został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 12 czerwca 2014 roku, które dotyczy wymagań programowych dla studiów podyplomowych na kierunku wyceny nieruchomości.

Studia odbywają się w całości online, co jest wielkimi udogodnieniem. Osoby czynne zawodowo, mogą pozwolić sobie na rozwój swoich kompetencji w dogodnym dla nich momencie. Jest to wielka oszczędność czasu, ponieważ nie ma potrzeby dojeżdżania na uczelnię. Ponadto student Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego ponosi opłatę jedynie za wybrany kierunek studiów, nie ma mowy o żadnych ukrytych kosztach np. za dojazd. Absolwent otrzymuje świadectwo, potwierdzające jego kwalifikacje, które niczym nie różnią się od świadectw wydawanych przez uczelnie kształcące w sposób tradycyjny. Warto zdecydować się na studia podyplomowe na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego i w sposób niezwykle komfortowy uzyskać kwalifikacje potrzebne do wymarzonej pracy!