Jak wnioskować o dofinansowanie do studiów podyplomowych z KFS w 2024 roku?

dofinansowanie do studiów podyplomowych

Ostatnia aktualizacja artykułu: 3 stycznia 2024

Trudno wyobrazić sobie dziedzinę, w której stawia się większy nacisk na nieustanny rozwój zawodowy i podnoszenie swoich kwalifikacji niż pedagogika. Właściciele ośrodków edukacyjnych mogą budować zespół oparty na specjalistach w swojej dziedzinie z wykorzystaniem dofinansowań, które obejmują również studia pedagogiczne. Co trzeba zrobić, aby otrzymać dofinansowanie do studiów podyplomowych z KFS w 2024 roku?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dofinansowanie do studiów pedagogicznych

Rynek pracy zmienia się w niezwykle dynamiczny sposób, co widać nie tylko po pojawiających się nowych zawodach i dziedzinach, ale również zmieniających się wymogach dotyczących kwalifikacji. Można zauważyć to szczególnie w obszarze pedagogiki, która z uwagi na specyfikę pracy stawia ogromny nacisk na aktualną wiedzę potwierdzoną świadectwami i odpowiednimi dokumentami.

Studia pedagogiczne stały się aktualnie przystępne cenowo dla wszystkich zainteresowanych wzmocnieniem swojej pozycji na rynku pracy i uzyskaniem dodatkowych uprawnień w wybranej specjalności. Mimo to, dla wielu pracodawców zatrudniających większą grupę pracowników koszty te stają się barierą w rozwoju najważniejszego aspektu swojej działalności, czyli kapitału ludzkiego.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w 2024 roku firmy mogą skorzystać z dofinansowania przygotowanego przez KFS, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy korzystający z wydzielonego budżetu Funduszu Pracy. Kwota, jaka została wygospodarowana ze składek odprowadzanych przez pracodawców wynosi na 2024 rok niemal 300 milionów złotych. Co kwalifikuje się do dofinansowań?

KFS – dofinansowanie na kształcenie ustawiczne dla zawodów deficytowych i nie tylko

Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy ustalił priorytety wydatkowania środków na wsparcie kształcenia ustawicznego:

 • dla zawodów określonych w danym powiecie lub województwie jako deficytowe,
 • w zakresie zarządzania finansami oraz zapobiegania sytuacjom kryzysowym w firmach,
 • dla pracodawców, którzy zatrudniają pracowników z zagranicy,
 • dla osób po 45. roku życia,
 • dla pracowników branży motoryzacyjnej,
 • w zakresie umiejętności cyfrowych,
 • dla osób wracających do pracy – np. członków rodzin wielodzietnych lub mam po urlopach opiekuńczych,
 • w związku z wdrażaniem w przedsiębiorstwach nowych procesów, narzędzi pracy oraz technologii.

dofinansowanie z kfs

Z kolei w ramach wydatkowania środków rezerwowych przewidziano również dopłaty do kształcenia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności czy pracowników, którzy przez co najmniej 15 lat wykonywali prace w szczególnych warunkach.

Dofinansowanie może otrzymać pracodawca spełniający przynajmniej jeden z powyższych priorytetów. W przypadku studiów pedagogicznych nie będzie to problemem, ponieważ do zawodów deficytowych zalicza się:

 • nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
 • nauczycieli przedmiotów zawodowych,
 • nauczycieli szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych.

Co więcej, w wielu przypadków kadrę ośrodka lub danej placówki zasilają osoby doświadczone, które ukończyły 45. rok życia, a także kobiety wracające po przerwie do swojego zawodu po urlopie macierzyńskim.

Wybierz odpowiedni kierunek i zdobądź dofinansowanie do studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki

W bogatej i nieustannie rozwijanej ofercie naszej Uczelni z łatwością znajdziesz kierunek studiów podyplomowych spełniający kryteria dofinansowań KFS na 2024 r. Wśród nich są m.in. studia z zakresu:

 • pedagogiki i pedagogiki specjalnej,
 • nauczania przedmiotu,
 • edukacji i terapii,
 • integracji sensorycznej,
 • przygotowania pedagogicznego.

Pełną listę kierunków pedagogicznych studiów podyplomowych znajdziesz tutaj.

Dofinansowanie do studiów podyplomowych – kto może je otrzymać?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy przewiduje dofinansowania do wszystkich form kształcenia ustawicznego, a jedną z nich są pedagogiczne studia podyplomowe. KFS adresuje możliwość uzyskania środków do:

 • wszystkich jednostek organizacyjnych (również tych, które nie posiadają osobowości prawnej),
 • osób fizycznych zatrudniających co najmniej jedną osobę.

Co ważne, nie ma znaczenia wymiar etatu oraz rodzaj umowy, dlatego pracodawca może otrzymać dofinansowanie zarówno na pracownika zatrudnionego na cały etat w oparciu o umowę o pracę, a także pracownika na ¼ etatu zatrudnionego na umowę-zlecenie. Dzięki temu grupa docelowa dofinansowań znacznie się poszerza.

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA KFS? ZOBACZ PEŁNĄ LISTĘ KIERUNKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA TWOICH PRACOWNIKÓW

Skorzystaj z naszej pomocy!

W celu otrzymania dofinansowania pracodawca musi złożyć pisemny wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy. Jeśli potrzebujesz wsparcia, nasza Uczelnia oferuje pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności. Więcej informacji na temat tego, jak zdobyć dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z naszą pomocą, znajdziesz w zakładce Dotacje dla firm i szkół.

Nie warto zwlekać z decyzją, ponieważ pula środków na kształcenie ustawiczne jest ograniczona dla każdego regionu i wynosi dla województwa:

 • dolnośląskiego – 17 830 000 zł,
 • kujawsko-pomorskiego – 11 728 000 zł,
 • lubelskiego – 11 804 000 zł,
 • lubuskiego – 5 672 000 zł,
 • łódzkiego – 15 416 000 zł,
 • małopolskiego – 22 056 000 zł,
 • mazowieckiego – 37 457 000 zł,
 • opolskiego – 5 334 000 zł,
 • podkarpackiego – 11 728 000 zł,
 • podlaskiego – 6 686 000 zł,
 • pomorskiego – 14 218 000 zł,
 • śląskiego – 26 237 000 zł,
 • świętokrzyskiego – 6 702 000 zł,
 • warmińsko-mazurskiego – 7 516 000 zł,
 • wielkopolskiego – 23 640 000 zł,
 • zachodniopomorskiego – 9 130 000 zł.

Warto zaznaczyć, że wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Pracodawca może otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie studiów podejmowanych przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Prosimy mieć na uwadze, że o wysokości oraz możliwości uzyskania dofinansowania decyduje Urząd Pracy lub jednostka udzielająca dofinansowania po rozpatrzeniu złożonej przez pracodawcę dokumentacji. Jednostki te określają również wszelkie warunki oraz wymogi, jakie musi spełniać przedsiębiorca, aby ubiegać się o wsparcie na kształcenie.