Jak zdobyć kwalifikacje nauczycielskie?

W dzisiejszych czasach bardzo rzadko uzmysławiamy sobie to, że etyka jest zagadnieniem znanym ludzkości, człowiekowi, nauczycielom od najdawniejszych czasów, bo od czasów starożytnych, bo gdzie mielibyśmy szukać pierwowzoru etyki jak nie w języku greckim – dr Dorota Kowalska

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/618/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-nauczycieli-przedmiotow-lub-zajec-prowadzonych-w-szkole-podstawowej-i-ponadpodstawowej-teoretycznych-przedmiotow-zawodowych-oraz-praktycznej-nauki-zawodu/src-blogNauPrzedZaw

Jak zdobyć kwalifikacje nauczycielskie? W sytuacji, kiedy chcielibyśmy po ukończonych studiach wyższych nabyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w danym obszarze lub po prostu przekwalifikować się i całkowicie zmienić ścieżkę kariery — w obu przypadkach podstawą do podjęcia pracy będzie posiadanie przygotowania pedagogicznego. Kwalifikacje takie można uzyskać poprzez ukończenie 3-semestralnych studiów podyplomowych. Warunkiem przystąpienia do takich studiów jest posiadanie wykształcenia wyższego, co najmniej pierwszego stopnia. Obecnie wiele Uczelni oferuje rozmaite kierunki z tego zakresu, jednakże zainteresowany musi pamiętać o tym, że obecnie zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, kierunki z zakresu przygotowania pedagogicznego powinny określać grupę docelową, dla której są przeznaczone. Obecnie ukończenie studiów podyplomowych bez wskazania ww. grupy nie będzie zgodne z przepisami.

Zatem, gdzie najlepiej zdobyć kwalifikacje nauczycielskie? Studia podyplomowe warto rozpocząć w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. W ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego znajdują się, aż cztery kierunki m.in. Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów, czy Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej, które pozwolą na uzyskanie pełnoprawnych i honorowanych kwalifikacji.

Szkoła wpisana jest do rejestru szkół wyższych i rejestru instytucji szkoleniowych. Spełnia wymagania Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Proponowany program studiów podyplomowych na kierunku przygotowanie pedagogiczne jest zgodny z wymogami MNiSW. Co równie istotne, na tej Uczelni uczymy się metodą online, co jest niezwykle korzystne ze względu na elastyczność zajęć i możliwość realizowania materiału lekcji w sposób indywidualny i odpowiadający w danej chwili słuchaczom. Należy wspomnieć, że Uczelnia posiada też certyfikat ISO i 20 lat doświadczenia w branży, a to potwierdza, że jest jedną z najlepszych placówek edukacyjnych w Polsce.