Jak zdobyć uprawnienia pedagogiczne po studiach?

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Obecnie rynek pracy w Polsce jest rynkiem pracowników. Oznacza to, że więcej firm szuka pracowników niż sami potencjalni pracownicy przedsiębiorstw, które ich zatrudnią. Jednak wciąż do wykonywania wielu zawodów trzeba mieć specjalistyczne kwalifikacje, najczęściej zdobyte w ramach studiów wyższych. Jednym z takich zawodów jest choćby nauczyciel, który musi mieć w zasadzie podwójne kwalifikacje. Z jednej strony musi mieć wyższe wykształcenie potwierdzające wiedzę z dziedziny, której chce nauczać, a z drugiej także przygotowanie pedagogiczne.

Nawet inne zawody jak trenerzy personalni, psychologowie – zwłaszcza ci, którzy chcą pracować w szkołach czy innych jednostkach oświatowych, muszą mieć oprócz kwalifikacji zawodowych także uprawnienia pedagogiczne. Także w przedszkolach nie przyjmuje się już osób bez wykształcenia pedagogicznego, ponieważ i w tych jednostkach zatrudnia się nauczycieli. Również osoby pracujące jako pomoc czy nauczyciel wspomagający muszą mieć odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne np. z pedagogiki specjalnej, ponieważ najczęściej pracują z dziećmi i młodzieżą wymagającymi większej uwagi ze względu na różny stopień niepełnosprawności.

Jak zdobyć uprawnienia pedagogiczne po studiach? Aktualnie nie ma z tym problemu. Jeśli ktoś nie studiował pedagogiki do stopnia magistra lub nie ukończył specjalności nauczycielskiej i nie miał takich zajęć w toku studiów, zawsze może zapisać się na studia podyplomowe. Także osoby, które nie planowały wcześniej uzyskania uprawnień pedagogicznych, a okazały się konieczne mogą skorzystać z tej metody.

Na studia podyplomowe może zapisać się każda osoba, która co najmniej ukończyła studia I stopnia. Oznacza to, że nawet studenci II stopnia czy przede wszystkim absolwenci mogą zapisać się na takie studia i na nich uzyskać uprawnienia pedagogiczne. Jednak uwaga! Minister Edukacji Narodowej wymaga od przyszłych nauczycieli, aby przygotowanie pedagogiczne obejmowało co najmniej 270 godzin nauki i 150 godzin praktyk zawodowych. Dlatego trzeba sprawdzić program nauczania.

Świetną szkołą, która prowadzi studia podyplomowe spełniające wymagania MEN jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Placówka ta jest wpisana do rejestru szkół wyższych i instytucji szkoleniowych, a zatem posiada uprawnienia do prowadzenia studiów podyplomowych. Ponadto ma wydany certyfikat ISO i 20 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć. Można się zapisać nie tylko na przygotowanie pedagogiczne, ale też na zajęcia z różnych dziedzin pedagogiki specjalnej. Najważniejsze jest jednak, że są to zajęcia online, co oznacza, że można elastycznie ustalić sobie grafik nauki i pogodzić go na przykład z pracą.