Jak zostać pedagogiem specjalnym

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Pedagogika wielu osobom kojarzy się tylko z pracą jako pedagog szkolny, który ma za zadanie pouczać uczniów. Tymczasem jest to szeroka dziedzina nauki, która zajmuje się przede wszystkim procesem edukacji, wychowywaniem i kształceniem. Sama też dzieli się na wiele różnych gałęzi jak pedagogika szkolna czy pedagogika specjalna. Ta ostatnia ma za zadanie wspierać i nieść pomoc osobom z różnymi ograniczeniami na przykład niepełnosprawnością ruchową czy chorobami jak autyzm. Dlatego osoba, która chce pracować jako pedagog specjalny musi uzyskać wysokie kwalifikacje, które obejmują wiedzę właśnie z tego zakresu. Jak zostać pedagogiem specjalnym?

Zawsze warto ukończyć studia wyższe w tej dziedzinie. Można się na nich nauczyć nie tylko jak wspomagać nauczanie, ale też wspomagać wychowanie czy usprawniać procesy nauczania uczniów o specjalnych potrzebach. Pedagog specjalny ma pomagać rozwijać potencjał uczniów oraz motywować ich do dalszej pracy czy nauki, mimo pojawiających się przeszkód. Obecnie pedagog specjalny pracować może w szkołach specjalnych czy też prowadzić indywidualnie grupy uczniów o większych potrzebach. Także w przedszkolach zatrudnia się często nauczycieli wspierających, którzy mają wykształcenie z zakresu pedagogiki specjalnej.

Podstawą do otrzymania posady pedagoga specjalnego są jednak wyznaczone przez MEN minimalne kwalifikacje zawodowe. Oznacza to, że trzeba mieć co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne. Można też ukończyć studia inne niż pedagogiczne w stopniu magistra i dodatkowo studiować na studiach podyplomowych pedagogikę specjalną oraz uzyskać przygotowanie pedagogiczne. Ważne jest, aby program studiów pokrywał się z treściami programu zawodowego pedagoga specjalnego. Tylko wtedy dyrektor placówki oświatowej będzie mógł zatrudnić takiego kandydata.

Gdzie uzyskać przygotowanie pedagogiczne? Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, a nawet z pedagogiki specjalnej oferuje Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Jest to placówka godna zaufania, ponieważ działa już 20 lat i posiada certyfikat ISO. A co nawet ważniejsze jest wpisana do ewidencji szkół wyższych i rejestru instytucji szkoleniowych. Oznacza to, że podlega nie tylko MEN, ale i Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zajęcia mimo, że są prowadzone przez platformę e-learningową są zgodne z programem nauczania i wymogami ministerstw. Takie studia są najlepszą alternatywą, gdy nie mamy czasu lub możliwości studiować stacjonarnie czy niestacjonarnie kolejnego kierunku. Pozawalają na zdobycie rzetelnych kwalifikacji zawodowych w bardzo wygodny dla nas sposób.