Jak zostać pedagogiem w przedszkolu

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Praca w przedszkolu jest tak samo wymagająca jak praca w szkole. Obecnie przedszkolanki to nauczyciele przedszkolni. Co prawda nadal zdecydowana większość zatrudnianych osób w przedszkolach to kobiety, ale wcale nie musi tak być. Nauczycielem przedszkolnym czy pedagogiem może być również mężczyzna. Przedszkole to miejsce pracy z małymi dziećmi nie tylko w ramach zapewnienia im zabawy, kiedy rodzice pracują, ale też ma obserwować ich postępy w nauce, stymulować ich rozwój i zapewniać mile spędzony czas. Jednak nauczycielem pedagogiem w przedszkolu nie może zostać każdy. Trzeba spełnić szereg wymagań.

Jak zostać pedagogiem w przedszkolu? Po pierwsze trzeba odróżnić nauczyciela przedszkolnego od pedagoga, ponieważ mimo, iż ich zadania się pokrywają, to te dwa zawody nie są tym samym. Aby pracować jako nauczyciel przedszkolny najlepiej jest ukończyć studia pedagogiczne ukierunkowane na pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym. Najlepiej pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. Wymagane są studia wyższe w stopniu magistra lub wyższym. Oprócz samych studiów w tym kierunku wymagane jest także przygotowanie pedagogiczne zrealizowane na kursie obejmującym co najmniej 270 godzin nauki i 150 godzin praktyk.

Z kolei nauczyciel pedagog również musi posiadać wyższe wykształcenie w stopniu magistra lub wyższym. Pedagog musi mieć ukończone studia na kierunku pedagogiki, ale w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom lub też studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na dowolnym kierunku oraz studia podyplomowe zgodne z zakresem prowadzonych zajęć. W obu przypadkach także trzeba mieć potwierdzone zrealizowanie kursu przygotowania pedagogicznego.

Podsumowując można powiedzieć, że aby zostać pedagogiem w przedszkolu należy mieć ukończone najlepiej studia pedagogiczne i przygotowanie pedagogiczne lub co najmniej studia pedagogiczne podyplomowe i również przygotowanie pedagogiczne. Czym jest takie przygotowanie? MEN wymaga nauki przez 270 godzin podczas których student nabędzie wiedzy z zakresu psychologii, dydaktyki stosownej i pedagogiki, które pomogą w prowadzeniu zajęć w późniejszym czasie ze swoimi uczniami czy w tym wypadku przedszkolakami.

Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, a nawet z pedagogiki specjalnej oferuje Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Można tutaj studiować w formie online i zapisać się w dowolnej chwili, bez czekania aż zacznie się nowy semestr. Studia podyplomowe trwają 3 semestry. Szkoła ma już 20 lat doświadczenia, a co ważniejsze wpisana jest do ewidencji szkół wyższych, dzięki czemu mamy pewność, że otrzymane tutaj świadectwo będzie uznawane w każdej placówce oświatowej.