Jaki poziom studiów trzeba ukończyć, by móc nauczać matematyki?

W związku z dużym zapotrzebowaniem nauczycieli tego przedmiotu, coraz więcej osób, które chcą pracować w tym zawodzie zadaje sobie pytanie, w jaki sposób podjąć pracę jako nauczyciel matematyki. To idealny kierunek dla osób, które posiadają zdolności analityczne, dobrą pamięć i umiejętność logicznego myślenia, niezbędne są jednak pewne wymagania formalne, które otwierają drogę do pracy w szkole.

Odpowiednie kwalifikacje to podstawa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, te niezbędne do prowadzenia zajęć w klasach IV-VIII to przede wszystkim posiadanie licencjatu z kierunków jak poniżej i przygotowania pedagogicznego, zaś w liceum, technikum i szkole branżowej posiada nauczyciel, który ukończył:

  • studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  • studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  • studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Z powyższego wynika, że niezbędne jest albo wykształcenie kierunkowe ściśle związane z matematyką, bądź też inne, uzupełnione jednak studiami podyplomowymi z matematyki. 

Matematyka – studia podyplomowe

Wiele młodych osób o umysłach ścisłych, wybierając kierunek studiów, nie decyduje się na studiowanie matematyki – z różnych przyczyn. Osoby, które jednak są wykształcone w tym przedmiocie, mogą śmiało podjąć się pracy w szkole (po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych). Jednak ci z absolwentów, którzy ukończyli kierunek nie związany z matematyką, również mogą jej nauczać – tutaj, oprócz przygotowania pedagogicznego, niezbędne jest dodatkowe uzupełnienie wiedzy poprzez kształcenie przygotowujące do pracy w tym kierunku, czyli Nauczanie matematyki – studia podyplomowe.

Studia podyplomowe - Nauczanie matematyki

Praca dla nauczycieli matematyki będzie zawsze potrzebna – ilość nauczycieli często jest niewystarczająca, a przecież przedmiot ten nauczany jest na każdym etapie edukacji, przez cały okres kształcenia. Uzupełnienie swoich kwalifikacji daje zatem możliwość na dodatkowy dochód, uzupełnienie brakujących godzin a także – rozwój dla samych pedagogów.