Jakie kwalifikacje musi mieć asystent nauczyciela

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Asystent nauczyciela to stosunkowo nowy zawód, wprowadzony w 2014 roku w nowelizacji Ustawy o systemie oświaty. Osoba na stanowisku asystenta nauczyciela co do zasady pracuje w szkołach podstawowych i w szkołach specjalnych, oraz może być wychowawcą w świetlicy. Przede wszystkim tacy asystenci mieli pracować z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, zwłaszcza w wieku 6 i 7 lat, czyli z klasami pierwszymi, które dopiero zaczynają naukę. Czym zajmuje się asystent nauczyciela?

Przede wszystkim taka osoba zajmuje się wszystkimi dodatkowymi zadaniami jakimi jest obarczany nauczyciel. Oznacza to pomoc w przygotowywaniu sprawdzianów, pomoc techniczną na przykład do przeprowadzenia lekcji z użyciem elementów audio wizualnych czy choćby pomaga w zorganizowani wycieczek szkolnych. Oczywiście nie wyręcza całkowicie nauczyciela podstawowego, a jedynie służy mu pomocą. Zwłaszcza w wypadku pierwszych klas cz w szkołach specjalnych i integracyjnych taka pomoc jest niezbędna.

Jakie kwalifikacje musi mieć asystent nauczyciela? Z racji tego, że takie osoby najczęściej zatrudnia się w szkołach podstawowych, to kwalifikacje zawodowe muszą być odpowiednie do pracy w tego typu szkole. Oznacza to, że aby zostać asystentem nauczyciela trzeba mieć wyższe wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne. Oczywiście kandydat na asystenta nauczyciela nie może być karany.

Wiele osób nie do końca wie, nawet po ukończeniu studiów ze specjalizacją nauczycielską, czy ma zaliczone odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Warto tu odnieść się do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 roku, gdzie jasno napisano, że za przygotowanie pedagogiczne uznaje się zajęcia kierunkowe, które trwały co najmniej 270 godzin oraz student ma zrealizowane co najmniej 150 godzin praktyk zawodowych. Jeżeli w ramach studiów podstawowych nie było takich zajęć, to konieczne będzie uzyskanie świadectwa choćby podczas studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oferuje choćby Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Dlaczego warto zapisać się akurat tu? Przede wszystkim szkoła jest wpisana do rejestru szkół wyższych oraz do rejestru instytucji szkoleniowych. Co oznacza, że spełnia wymagania ministra. Równie ważna jest też metoda nauki. Tutaj można uczyć się online co pozwala na oszczędzenie czasu na dojazdy czy daje elastyczny terminarz nauki. Tak samo jak po studiach stacjonarnych trzeba zdać egzamin, po którym otrzyma się świadectwo ukończenia nauki. Warto też wiedzieć, że Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego działa już 20 lat i ma certyfikat ISO.