Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel przedszkola?

Jednym z typowych, wczesnych doświadczeń dziecka jest rozwój i poczucie więzi z innymi ludźmi – dr Paulina Morga

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/618/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-nauczycieli-przedmiotow-lub-zajec-prowadzonych-w-szkole-podstawowej-i-ponadpodstawowej-teoretycznych-przedmiotow-zawodowych-oraz-praktycznej-nauki-zawodu/src-blogNauPrzedZaw

Przedszkole zwykle przez rodziców jest uznawane za miejsce, w którym przedszkolanki zajmą się dziećmi, zapewnią im zabawę i komfortowy wypoczynek, podczas gdy rodzice będą w pracy. Jednak obecnie przedszkola pełnią o wiele więcej funkcji, a przede wszystkim pełnią funkcję edukacyjną. Wprowadzane są w nich podstawowe nauki jak choćby poznawanie liter, a co za tym idzie czytanie i pisanie, które jeszcze 20 lat temu było nauczane dopiero w szkole podstawowej. W prawie każdym przedszkolu dzieci mogą też uczyć się języków obcych. Dlatego też można powiedzieć, że osoby pracujące w przedszkolach to nie opiekunki do dzieci, a rasowi nauczyciele. I z tego założenia także wychodzi Minister Edukacji Narodowej, który narzuca wymagania co do kwalifikacji zawodowych osób, pracujących w przedszkolach.

Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel przedszkola? Bardzo dużo w zakresie wymaganych kwalifikacji zmieniło Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 1 sierpnia 2017 roku. Osoby, które rozpoczęły staż nauczycielski po tej dacie lub dopiero go rozpoczną muszą mieć ukończone co najmniej studia I stopnia.

Natomiast jeśli chodzi o same kwalifikacje pedagogiczne to tutaj jest więcej możliwości. Oczywiście osoby, które ukończyły kierunki jak wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna czy pedagogika specjalna ze specjalizacją praca z dziećmi w wieku przedszkolnym mogą być pewne, że kwalifikują się do takiej pracy. Jednak także nauczyciel, który ukończył studia przedmiotowe np. z języka angielskiego jako filologię angielską, i zdobył przygotowanie pedagogiczne, może uczyć w przedszkolu wspomnianego języka angielskiego. Zatem osoby, które ukończyły kierunki przedmiotowe z dyplomem ukończenia studiów jako magister i mają przygotowanie pedagogiczne też mogą pracować w przedszkolu czy po prostu w szkołach.

Co oznacza wykształcenie z przygotowania pedagogicznego? Minister Edukacji Narodowej narzuca, że takie przygotowanie jest ważne, kiedy poświadczone jest dyplomem lub świadectwem ukończenia kursu, który obejmował 270 godzin nauki oraz 150 godzin praktyk zawodowych. Takie zajęcia prowadzi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w ramach studiów podyplomowych online. Placówka ta wpisana jest do rejestru szkół wyższych i instytucji szkoleniowych, a realizowany przez nią program spełnia wymagania MEN i MNiSW. Same studia online są wygodne, ponieważ uczymy się w wybranych godzinach i nie musimy kierować się sztywnym planem zjazdów jak w wypadku studiów weekendowych. Ponadto szkoła funkcjonuje na rynku ponad 20 lat, co też świadczy o jej renomie i doświadczeniu w realizowaniu usług edukacyjnych.