Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel świetlicy?

Jeżeli geny i środowisko współgrają ze sobą, wtedy efekt wychowania, rozwoju jest najlepszy – dr Anna Grygoruk

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/618/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-nauczycieli-przedmiotow-lub-zajec-prowadzonych-w-szkole-podstawowej-i-ponadpodstawowej-teoretycznych-przedmiotow-zawodowych-oraz-praktycznej-nauki-zawodu/src-blogNauPrzedZaw

Każda osoba zgodzi się ze stwierdzeniem, że na jakiekolwiek stanowisko pracy wymagane jest konkretne wykształcenie czy doświadczenie zawodowe. Nawet w szkołach do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym, na świetlicy czy jako zajęć lekcyjnych, każdy nauczyciel musi mieć inne kwalifikacje i przygotowanie zawodowe. A jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel świetlicy?

Świetlica szkolna jest ważnym elementem funkcjonowania każdej placówki. Pozwala uczniom na bezpieczne i efektywne spędzanie czasu zarówno przed lekcjami, jak i po nich. Pracę w świetlicy jako nauczyciel mogą podjąć osoby, które:

  • ukończyły studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie placówki oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne,
  • ukończyły studia wyższe na dowolnym kierunku, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły i posiadają studia podyplomowe z zakresu prowadzenia zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne,
  • mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzona jest świetlica.

Wymagane kwalifikacje możemy zdobyć m.in. w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. W ofercie uczelni znajduje się kierunek studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej, który nadaje kwalifikacje pedagogiczne i przygotowuje do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela. Uczestnikami takich studiów mogą być osoby, które mają wykształcenie wyższe (dowolnej specjalności) co najmniej na poziomie pierwszego stopnia (licencjat).

Proponowane przez WSKZ studia realizowane są metodą online. Taka metoda studiów pozwala na równoczesne uczenie się na innym kierunku czy pracę zawodową. Dzięki 20-letniemu doświadczeniu szkoła ta kształci bardzo skutecznie. Warto też wiedzieć, że posiada certyfikat ISO oraz spełnia wymagania MNiSW dotyczące standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Nie musimy się więc martwić o poziom nauczania i jakość świadectwa.

Wbrew pozorom bardzo dużo osób obiera ścieżkę zawodową przeznaczoną dla nauczyciela świetlicy, ponieważ na tym stanowisku nabywa się doświadczenia zawodowego jako nauczyciel, a później łatwiej jest otrzymać inną posadę w szkole. Z pomocą Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, choćby dziś możesz zdobyć potrzebne ku temu kwalifikacje i praktyczną wiedzę.