Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel wspomagający w przedszkolu?

Podziwiam moich rodziców, którzy opiekowali się moją siostrą z niepełnosprawnością. Znosili wszystkie przeciwności życia z optymizmem i poczuciem humoru. Musimy doceniać to co mamy – dr Przemysław Kaniok

https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/618/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-nauczycieli-przedmiotow-lub-zajec-prowadzonych-w-szkole-podstawowej-i-ponadpodstawowej-teoretycznych-przedmiotow-zawodowych-oraz-praktycznej-nauki-zawodu/src-blogNauPrzedZaw

Sporo osób zapomina, że osoby pracujące w przedszkolu to także nauczyciele. Ponadto kwalifikacje zawodowe dla nauczycieli przedszkolnych są ustalane odgórnie. Niestety nie każda osoba, która chce pracować w przedszkolu, faktycznie taką pracę dostanie. Dlatego,  jeśli myślisz o takiej pracy lub nawet założeniu własnego małego przedszkola, pomyśl o zdobyciu najlepszych kwalifikacji już teraz. Osoby, które zaczęły lub zaczną staż nauczycielski po 1 sierpnia 2017 roku, będą podlegać nowym zmianom, które zostaną wprowadzone przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Nauczyciele przedszkolni, nawet nauczyciele wspomagający obecnie pracują w warunkach przepisów przejściowych.

Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel wspomagający w przedszkolu i co się jeszcze zmieni? Otóż od 31 sierpnia 2020 roku, czyli można powiedzieć, że od roku szkolnego 2020/2021 każdy nauczyciel, także nauczyciel przedszkolny, będzie musiał mieć wyższe wykształcenie z dyplomem ukończenia studiów z tytułem magistra, czyli studiów I-ego i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Jednakże już teraz oprócz samego kierunku przedmiotowego, ukończonego również z tytułem magistra czy inżyniera, trzeba mieć jeszcze potwierdzone kwalifikacje z zakresu przygotowania pedagogicznego. Żadna osoba nie może pracować w przedszkolu czy w szkole bez kwalifikacji pedagogicznych.

A jak wygląda sytuacja nauczycieli wspomagających? Ich zadaniem jest wspomagać pracę nauczyciela ogólnego oraz pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami. Oznacza to, że do wykonywania takiej pracy potrzebne są kwalifikacje pedagogiczne. Jednak choćby w wypadku nauczyciela wspomagającego, pracującego z dziećmi z autyzmem, nie określono konkretnych kwalifikacji, oprócz tego, że muszą to być kwalifikacje pedagogiczne.

Takie kwalifikacje w ramach przygotowania pedagogicznego dla osób, które chcą pracować jako nauczyciel można zdobyć w dość łatwy sposób. Tak naprawdę Minister Edukacji Narodowej określa, że zajęcia z przygotowania pedagogicznego muszą trwać co najmniej 270 godzin, a student musi zrealizować praktyki zawodowe w liczbie co najmniej 150 godzin w placówce oświatowej. Bardzo dogodna jest więc nauka tego kierunku na studiach podyplomowych.

Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oferuje Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, do której może zapisać się każdy, ponieważ prowadzi ona zajęcia online. Nie jest ważne, gdzie mieszamy, ponieważ uczymy się przez Internet. Zapisać może się każdy, kto ukończył co najmniej studia I stopnia. A jako, że jest to jednostka wpisana do rejestru szkół wyższych i instytucji szkoleniowych, to po ukończeniu nauki i zdaniu testów oraz egzaminów otrzymamy świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem MNiSW.