Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel wspomagający?

Pojęcie integracji w pedagogice specjalnej odnosi się do scalenia grupy, czyli współpracy osób pełnosprawnych i osób niepełnosprawnych – mgr Mirosława Kanar

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/618/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-nauczycieli-przedmiotow-lub-zajec-prowadzonych-w-szkole-podstawowej-i-ponadpodstawowej-teoretycznych-przedmiotow-zawodowych-oraz-praktycznej-nauki-zawodu/src-blogNauPrzedZaw

Wbrew pozorom w wielu szkołach, a nawet przedszkolach pracują nauczyciele wspomagający. Jednak niewiele osób wie, na czym polega praca takiego nauczyciela, albo też jakie wymagania musi spełniać kandydat do pracy na takim stanowisku. Nauczyciel wspomagający to osoba pracująca na różnych etapach kształcenia między innymi w szkołach z oddziałami integracyjnymi lub w szkołach ogólnodostępnych, w których znajdują się uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (praca z dziećmi wymagającymi specjalnej opieki ze względu na niepełnosprawność ruchową czy też umysłową, w tym dzieci z autyzmem).

Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel wspomagający? Oprócz wykształcenia z zakresu przygotowania pedagogicznego nauczyciel wspomagający powinien posiadać przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej celem współorganizowania kształcenia specjalnego. Na takie studia możemy zapisać się do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Uczelnia ta oferuje zarówno kierunki nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, jak i kierunki takie jak Edukacja włączająca i integracyjna – 3-semestralne studia podyplomowe pozwalające na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki specjalnej. Po takich studiach absolwent będzie wiedział jak wspomagać nauczyciela prowadzącego zajęcia pod kątem potrzeb uczniów, którzy wymagają więcej uwagi oraz jak samodzielnie pomagać uczniom, aby więcej osiągnęli z lekcji.

Dlaczego warto skorzystać z kierunków proponowanych przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego? Zajęcia w WSKZ odbywają się online. Oznacza to, że obojętnie w jakim mieście mieszkamy i tak możemy tam studiować. Ten system kształcenia wyklucza dodatkowe opłaty i jest rozwiązaniem na dużą oszczędność czasu. Sama uczelnia ma 20 lat doświadczenia w branży edukacyjnej, co również potwierdza zdobyty certyfikat ISO. A co ważniejsze, spełnia wymogi programowe MNiSW oraz MEN w sprawie kształcenia zawodowego dla nauczycieli i pedagogów.