Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel?

Asertywność jest jedną z podstawowych umiejętności w budowaniu komunikacji i dobrych relacji z innymi osobami – mgr Wiesława Zwierzchowska

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/618/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-nauczycieli-przedmiotow-lub-zajec-prowadzonych-w-szkole-podstawowej-i-ponadpodstawowej-teoretycznych-przedmiotow-zawodowych-oraz-praktycznej-nauki-zawodu/src-blogNauPrzedZaw

Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel? W zależności od przedmiotu, którego chcemy nauczać w szkole, kompetencje zawodowe można uzupełnić poprzez ukończenie stosownych studiów podyplomowych. Jaki więc kierunek studiów podyplomowych powinna ukończyć osoba starająca się o taką posadę?

Aby uzyskać kwalifikacje do podjęcia pracy jako nauczyciel, należy ukończyć kierunek studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego, który zawiera wszelkie niezbędne komponenty zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku.

Gdzie możemy zapisać się na studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne? Aktualni i przyszli nauczyciele często korzystają z usług Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. W ofercie tej uczelni znajdują się aż cztery kierunki z tego zakresu pozwalające na uzyskanie pełnoprawnych kwalifikacji do nauczania na różnych etapach kształcenia oraz do prowadzenia zajęć i przedmiotów, nauczania języków lub podjęcia pracy jako psycholog szkolny.

Dodatkowo studia prowadzone są poprzez e-learning/samokształcenie, więc słuchacz może zrealizować je w dogodnym dla siebie czasie. W przeciwieństwie do studiów stacjonarnych, nie trzeba dojeżdżać na uczelnie i realizować zajęć zgodnie z narzuconym grafikiem. Choć materiał do nauki jest ten sam, to jednak studenci mają większą swobodę realizowania lekcji. Oczywiście program nauczania jest dopasowany do wymagań MNiSW oraz MEN, co oznacza, że nawet online uczymy się przez wskazaną dla zawodu nauczyciela liczbę godzin, które dzielą się na zajęcia lekcyjne oraz praktyki zawodowe (zgodne z kierunkiem nauczania).

Warto zwrócić uwagę, że kierunki bez określonej grupy oraz typu zajęć obecnie nie nadają pełnoprawnych kwalifikacji. Dlatego podczas zapisywania się na studia podyplomowe należy zwrócić uwagę na to, aby miały wskazaną specjalizację zawodową.