Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej?

Słowo osiągnięcia czy niepowodzenia można różnie interpretować. Nie zawsze osiągnięcia to tylko świetna średnia klasy i różne dyplomy i medale. Klasa, która ma wspaniałe osiągnięcia w nauce może mieć problemy wychowawcze. Ważne żeby nauczyciel nie załamywał się jeżeli coś jest niepowodzeniem. Bo często to niepowodzenie nie zależy tylko od niego. Pracujemy razem – nauczyciel – rodzic – uczeń – dr Magdalena Malik

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/618/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-nauczycieli-przedmiotow-lub-zajec-prowadzonych-w-szkole-podstawowej-i-ponadpodstawowej-teoretycznych-przedmiotow-zawodowych-oraz-praktycznej-nauki-zawodu/src-blogNauPrzedZaw

Do wykonywania zawodów, takich jak choćby nauczyciel czy pedagog, trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje wyznaczane przez Ministra Edukacji Narodowej. Nie każda chętna do podjęcia takiej pracy osoba będzie mogła pracować jako nauczyciel. Wprowadzenie konkretnych i regulowanych ustawowo kwalifikacji zawodowych ma za zadanie sprawić, że każda szkoła i placówka oświatowa będzie miała dobrze przygotowaną kadrę pracowników, którzy będą przekazywać wiedzę i wartości swoim uczniom. Jednakże na każdym etapie pracy potrzebne będą inne kwalifikacje zawodowe. Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej?

Obecnie obowiązują zasady zapisane w paragrafie 4 r.k.p.n. Najważniejsze wymaganie do zajęcia takiego stanowiska to dyplom ukończenia studiów wyższych w kierunku pedagogika, zwłaszcza ceniony jest dyplom ze specjalizacją przygotowującą do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Jednak drugą opcją jest ukończenie studiów przedmiotowych oraz przygotowania pedagogicznego. Taka kombinacja wykształcenia pozwoli pracować jako nauczyciel przedmiotowy np. nauczyciel matematyki, języka polskiego itd. – wedle ukończonych studiów przedmiotowych.

Dlatego też wiele osób które zaczęły tak zwane studia przedmiotowe kończy je z myślą o zostaniu nauczycielem, a dodatkowo studiuje jeszcze pedagogikę, ponieważ daje to o wiele szersze kwalifikacje niż sama pedagogika, nawet ze specjalizacją do nauczania dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Warto już na etapie studiów pomyśleć o kwalifikacjach o szerszym spektrum, aby nagle nie okazało się, że nasze nie są wystarczające. Albo też, aby być przygotowanym na możliwy awans zawodowy czy choćby nauczanie starszych dzieci w klasach szkoły podstawowej.

W jaki sposób można uzyskać takie podwójne kwalifikacje zawodowe? Przygotowanie pedagogiczne można uzyskać w ramach studiów podyplomowych. Oznacza to, że już po ukończeniu studiów I stopnia można zapisać się równocześnie na studia II stopnia w kierunku przedmiotowym oraz na studia podyplomowe w zakresie nauki pedagogiki. Nie ma też problemu z połączeniem grafików zajęć, jeśli zapiszemy się na studia podyplomowe online. Taki model nauki oferuje Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Jest to jednostka wpisana do rejestru szkół wyższych oraz instytucji szkoleniowych, posiada certyfikat ISO, a co ważniejsze 20 lat doświadczenia!

Forma nauki online jest akceptowana przez MEN, a po ukończeniu studiów otrzymamy świadectwo ich ukończenia zgodne ze wzorem MNiSW. Studia trwają 3 semestry, podzielone na 270 godzin lekcyjnych oraz 150 godzin praktyk zawodowych, co także spełnia wymagania MEN co do kształcenia pedagogicznego dla nauczycieli.