Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel etyki?

Nauczyciel etyki

Ostatnia aktualizacja artykułu: 13 grudnia 2021

17Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie kierunku: Nauczanie etyki i filozofii

Jak zostać nauczycielem etyki?

Etyka to jeden z przedmiotów nauczanych w szkołach podstawowych i średnich, który organizowany jest na życzenie rodziców lub gdy zgłosi się co najmniej 7 chętnych uczniów w klasie lub też w oddziale, a wtedy trzeba zapewnić im lekcje w grupie międzyklasowej. Okazuje się, że w coraz większej liczbie szkół jest zapotrzebowanie na nauczanie tego przedmiotu, ponieważ z roku na rok coraz więcej uczniów pełnoletnich lub ich opiekunów prawnych wypisuje dzieci z lekcji religii, na rzecz lekcji etyki. Cały czas rośnie zapotrzebowanie na zatrudnienie nauczycieli etyki w szkołach. Ale jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel etyki? Tak jak każdy inny nauczyciel musi mieć przygotowanie pedagogiczne oraz wykształcenie przedmiotowe.

Kto może uczyć etyki?

Szczegółowo takie kwalifikacje określają przepisy z Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Wynika z nich, że potrzebne jest wykształcenie przedmiotowe w tym wypadku z zakresu ukończonych studiów wyższych na kierunku filozofia lub etyka albo innego kierunku, w którego zakres wchodzi określony w standardzie kształcenia program studiów obejmujący treści z zakresu etyki lub filozofii – co zdarza się na kierunkach humanistycznych. Warto wiedzieć, że dla klas I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może prowadzić też nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Także ukończenie studiów teologicznych uprawnia do uczenia etyki, ale tutaj dyrektor placówki musi sam podjąć decyzję czy taki nauczyciel (jeśli prowadzi także lekcje religii) będzie dobrze i bezstronnie nauczał również etyki.

Nauczyciel etyki – wymagania i potrzebne kwalifikacje

Natomiast jeśli chodzi o wykształcenie pedagogiczne, rozumiane jest ono jako przygotowanie pedagogiczne. Zgodnie z wymogami MEN musi ono obejmować 270 godzin nauki oraz trzeba odbyć 150 godzin praktyk zawodowych w wybranej placówce, zgodnej z kierunkiem kształcenia. Nie trzeba zapisywać się na studia I stopnia czy jednolite magisterskie na kierunku pedagogika. Wystarczą kwalifikacje zdobyte na studiach podyplomowych na przykład w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Jednostka ta wpisana jest do rejestru szkół wyższych i rejestru instytucji szkoleniowych. Spełnia wymagania MEN i MNiSW. Dlatego też jest uprawniona do prowadzenia studiów podyplomowych. Studia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego prowadzone są przez e-learning, oznacza to, że studiujemy przez Internet. Jest to akceptowana forma nauki przez ministra, więc nie musimy się obawiać, że takie studia odbiegają od normy. Nic takiego nie ma miejsca, a program nauczania i ilość godzin do zrealizowania są akceptowane przez ministra edukacji. Sama szkoła ma 20 lat doświadczenia w edukowaniu kolejnych studentów, więc warto zaufać jej jakości, potwierdzonej też certyfikatem ISO.