Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel wspomagający?

Podobnie jak w wielu innych zaburzeniach przyczyny niepełnosprawności intelektualnej nie są jeszcze do końca wyjaśnione i empirycznie zweryfikowane – mgr Beata Sobolewska

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/618/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-nauczycieli-przedmiotow-lub-zajec-prowadzonych-w-szkole-podstawowej-i-ponadpodstawowej-teoretycznych-przedmiotow-zawodowych-oraz-praktycznej-nauki-zawodu/src-blogNauPrzedZaw

Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel wspomagający? Starając się o pracę na stanowisku nauczyciela wspomagającego, warto mieć wiedzę z zakresu czynności wykonywanych w ramach tego zawodu. Zadania nauczyciela wspomagającego uczniów ze specjalnymi potrzebami to między innymi: prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć oraz realizacja działań dostosowanych do danej grupy, pomoc nauczycielom w doborze form i metod pracy, wsparcie uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności podczas zajęć.

Nauczyciel wspomagający powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. Są to obszary wiedzy, które okażą się niezbędne do wykonywania pracy zawodowej. Jak można je zgłębić i zdobyć potrzebne kompetencje? Uprawienia odnoszące się do pedagogiki specjalnej można uzyskać poprzez ukończenie studiów podyplomowych Edukacja włączająca i integracyjna, które nadają kwalifikacje do pracy między innymi w szkolnych oddziałach integracyjnych. Kierunek mogą podjąć osoby, które mają wykształcenie z zakresu przygotowania pedagogicznego i chciałaby uzyskać dodatkowe kwalifikacje w obszarach pedagogiki specjalnej.

A jeśli nie mamy kwalifikacji z przygotowania pedagogicznego? Wówczas także możemy zapisać się na studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne. Istotne jest, by kierunki studiów były realizowane zgodnie z najnowszym rozporządzeniem MNiSW oraz MEN dotyczącym treści i liczby godzin kształcenia dla studiów podyplomowych. Wymagania te spełnia m.in. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Oferuje ona studia podyplomowe online, co oznacza nie tylko, że możemy uczyć się przez Internet, ale też, że można zapisać się w każdej chwili, nawet gdy semestr akademicki już trwa na dobre. Otrzymujemy więc większą swobodę do nauki, bowiem proces edukacji jest dostosowany indywidualnie do potrzeb każdego słuchacza.

Studia online, inaczej zwane samokształceniem, są akceptowane przez MEN jako właściwa forma nauki. Warto też wiedzieć, że uczelnia ma certyfikat ISO i aż 20 lat doświadczenia. Zatem zapisując się tutaj na wybrane studia z pewnością będziemy nabywali tylko rzetelnej wiedzy, zgodnej z programem nauczania i wymogami MNiSW oraz MEN.