Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Nie da się ukryć, że jednym z najważniejszych zawodów jest nauczyciel. To od nich można się nauczyć wszystkiego od pisania i czytania po bardzo specjalistyczne kwalifikacje zawodowe. Także osoby nauczające na uczelniach wyższych są nauczycielami mimo, że zwykle mają wyższe stopnie naukowe niż osoby zatrudniane w szkołach podstawowych. Natomiast wszystkich nauczycieli obowiązują te same przepisy i wymagane są od nich takie same kwalifikacje zawodowe.

Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel? Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku, które obowiązuje osoby, które zaczęły lub chcą zacząć staż nauczycielski po tej dacie. W rozporządzaniu wymieniono szczegółowo jakie kwalifikacje są wymagane od nauczycieli. Jednak najważniejszą zmianą jest konieczność posiadania tak zwanego przygotowania pedagogicznego, nauczanego przez minimum 270 godzin oraz ze zrealizowaniem obowiązkowych praktyk zawodowych w wymiarze godzin co najmniej 150, w miejscu powiązanym z kierunkiem kształcenia. Potwierdzeniem takich kwalifikacji może być dyplom ukończenia studiów albo inny dokumenty wydawany przez szkołę wyższą, zakład kształcenia nauczycieli czy instytucję kursową. Jednak podstawą jest też nauka na kierunku przedmiotowym. Oznacza to, że trzeba mieć ukończone studia wyższe z przedmiotu, którego chce się nauczać oraz przygotowanie pedagogiczne.

Uzyskanie takich kwalifikacji zawodowych wydaje się być trudne, jednak wcale nie musi! Kierunek przedmiotowy możemy realizować równolegle np. z przygotowaniem pedagogicznym. W jaki sposób? Otóż przygotowanie pedagogiczne można realizować jako studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. A studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia, a więc studiując na II stopniu można równocześnie studiować pedagogikę. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje studia online, co jest też bardzo wygodne, a przy tym spełnia wymagania stawiane przez Ministra Edukacji Narodowej. Nauka trwa 3 semestry, wymagane 270 godzin i trzeba zaliczyć 150 godzin praktyk zawodowych. Sama szkoła wpisana jest do rejestru szkół wyższych oraz do rejestru placówek szkoleniowych, co oznacza, że spełnia też wymagania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po zakończeniu nauki otrzymuje się świadectwo potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe na dokumencie zgodnym ze wzorem ministra.

Nauka prowadzona jest przez platformę e-learningową, co jest bardzo wygodne, ponieważ sami ustalamy czas i miejsce nauki, a zatem nic nam nie przeszkadza w studiowaniu dwóch kierunków na raz lub też w połączeniu pracy zawodowej i studiów.