Jakie studia podyplomowe na pedagoga szkolnego?

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

W każdej szkole znajdzie się miejsce pracy dla pedagoga szkolnego. Dlatego wiele osób, które studiuje pedagogikę lub nawet psychologię rozważa taką pracę. Aby zostać pedagogiem szkolnym trzeba przede wszystkim posiadać wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym. Może to być również zakład kształcenia nauczycieli i przygotowanie pedagogiczne potwierdzone stosownym dokumentem. Kandydat na pedagoga szkolnego musi przestrzegać podstawowych zasad moralnych czy mieć warunki zdrowotne potrzebne do wykonywania tego zawodu.

Okazuje się jednak, że Minister Edukacji Narodowej ściśle określił co oznacza przygotowanie pedagogiczne. Dlatego może się okazać, że nie każda osoba spełnia wymagania i może zostać pedagogiem. Przygotowanie pedagogiczne musi obejmować co najmniej 270 godzin nauki oraz zaliczenie 150 godzin praktyk pedagogicznych. Jeśli plan studiów I lub II stopnia nie obejmował takiego kursu można to nadrobić na studiach podyplomowych. Jakie studia podyplomowe na pedagoga szkolnego? W zależności od tego jakich kwalifikacji nam brakuje można zapisać się na odpowiednie studia podyplomowe.

Pedagog szkolny musi posiadać wyższe wykształcenie w stopniu magistra na kierunku pedagogiki w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom i przygotowanie pedagogiczne. Może też mieć ukończone dowolne studia wyższe w stopniu magistra oraz studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć i oczywiście musi posiadać udokumentowane przygotowanie pedagogiczne.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje szereg kierunków studiów podyplomowych, które będą przydatne, aby otrzymać kwalifikacje do zajęcia stanowiska pedagoga szkolnego. W ofercie jest oczywiście przygotowanie pedagogiczne, ale też można studiować pedagogikę specjalną, doradztwo zawodowe, resocjalizację i socjoterapię, czy też surdopedagogikę i tyflopedagogikę. Zatem można uzyskać wykształcenie w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, jak i przygotowanie pedagogiczne, jeżeli komuś brakuje tylko takiego kursu,

Dlaczego warto wybrać Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego? Przede wszystkim dlatego, że spełnia wymagania programowe stawiane przez MEN. Jako wyższa szkoła jest też wpisana do rejestru takich placówek, a także do rejestru instytucji szkoleniowych. Spełnia więc także wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i mu podlega jako placówka edukacyjna. Posiada 20 lat doświadczenia i certyfikat ISO.

Ponadto studia podyplomowe nauczane są w modelu e-learning, czyli bardzo wygodnym nauczaniem online. Nawet osoby, które mają mało wolnego czasu mogą zapisać się na takie studia i realizować ich program w wolnym czasie.