Jakie studia podyplomowe nauczyciel

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Mimo ukończenia studiów I czy nawet II stopnia wiele osób nadal postanawia się dokształcać i kończy kolejne studia podyplomowe, aby mieć inne kwalifikacje zawodowe. Niestety obecnie w wielu zawodach jest to odgórnie wymagane. Nie tylko osoby starające się o stanowiska w ministerstwach czy choćby głównego księgowego w dużej firmie muszą mieć specjalistyczne kwalifikacje zawodowe potwierdzone dyplomami i świadectwami. Grupą zawodową, której wykształcenie jest regulowane do podjęcia pracy są również nauczyciele. Minister Edukacji Narodowej w Rozporządzaniu w sprawie szczegółowych kwalifikacji zawodowych nauczycieli z 1 sierpnia 2017 roku, bardzo dokładnie opisał, jakie wykształcenie musi mieć nauczyciel rozpoczynający staż.

Jakie studia podyplomowe nauczyciel powinien mieć, aby spełniać wymagania MEN? Warto zacząć od tego, że osoby, które uczą mając ukończony tylko I stopień studiów już od kolejnego roku szkolnego nie będą mogły pracować jako nauczyciel. Niestety od roku szkolnego 2020/2021 nawet osoby, które zostały zatrudnione na starych zasadach będą musiały legitymować się tytułem co najmniej magistra. Dlatego trzeba jak najszybciej uzupełnić wykształcenie, jeśli go brakuje.

Z kolei wiele osób, które dopiero chce zacząć pracę jako nauczyciel musi uzyskać przygotowanie pedagogiczne, które można studiować właśnie na studiach podyplomowych. W w/w Rozporządzeniu zapisano, że trzeba mieć ukończone studia przedmiotowe, na kierunku nauczanego przedmiotu, w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz ukończyć przygotowanie pedagogiczne. Można też mieć ukończone studia magisterskie na kierunku, który zawiera treści programowe zgodne z treściami nauczanymi jako przedmiot w szkole, ale też trzeba mieć przygotowanie pedagogiczne.

Nawet studiując kierunek ze specjalizacją nauczycielską nie będziemy realizować programu przygotowania pedagogicznego, które spełnia wymagania MEN. Otóż Minister ustalił, że przygotowanie pedagogiczne powinno być nauczane przez co najmniej 270 godzin i trzeba zaliczyć 150 godzin praktyk pedagogicznych. Nauka musi być potwierdzona świadectwem lub dyplomem placówki oświatowej.

Studia podyplomowe, które spełniają te wymagania oferuje Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która posiada też wpis do rejestru szkół wyższych, certyfikat ISO i co równie ważne aż 20 lat doświadczenia. Te studia mają też inną zaletę. Nauka odbywa się przez platformę e-learningową, dzięki czemu możemy uczyć się samodzielnie w dowolnym miejscu i w wolnych chwilach. Oczywiście wiedza jest sprawdzana jak choćby na studiach stacjonarnych przez testy i egzaminy. Po ukończeniu 270 godzin nauki i zaleczeniu praktyk, otrzymamy stosowne świadectwo.