Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Świetlica to ważne miejsce w każdej szkole. Mogą przebywać w niej dzieci, które po zajęciach czekają na rodziców czy środek transportu do domu. Także podczas wolnych godzin między lekcjami można na niej spędzić czas. Jednak nie jest to miejsce tylko do przesiadywania bez opieki. Na świetlicy również pracuje nauczyciel, który ma stanowisko wychowawcy. Co to oznacza? Taka osoba musi mieć tak samo dobre wykształcenie jak nauczyciel prowadzący lekcje przedmiotowe.

Zatem kto może być nauczycielem świetlicy? Co do zasady trzeba trzymać się wytycznych zawartych w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli wydanym przez Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku. Jednak warto też mieć na uwadze, że kryteria wyboru nauczyciela świetlicy ustala też dyrektor i to on, ma ostatnie słowo. Oczywiście wciąż musi on ustalić kryteria na bazie wytycznych MEN co do wykształcenia nauczycieli, ale może wybrać najbardziej kompetentną do prowadzenia świetlicy osobę wedle ustalonych przez siebie zasad.

Ogólnie potrzebne jest wykształcenie wyższe. Mogą to być studia pedagogiczne, studia w zakresie pedagogiki specjalnej czy nawet ukończony kierunek przedmiotowy, który jest nauczany w szkole i przygotowanie pedagogiczne. Także osoba, która ma tak zwane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wedle typu szkoły, a jakiej prowadzona jest świetlica można w niej pracować. Również nauczyciel nauczania zintegrowanego może być kandydatem do prowadzenia świetlicy.

Jeżeli jednak ktoś ukończył studia przedmiotowe z myślą o nauce tego przedmiotu w szkole, co powinien zrobić, jeśli dostanie ofertę pracy na świetlicy? Każda osoba, która chce być nauczycielem i tak ma obowiązek posiadać przygotowanie pedagogiczne. A zatem taka osoba też może pracować na świetlicy, ponieważ to dyrektor oceni czy przygotowanie pedagogiczne jest wystarczające.

Minister Edukacji Narodowej dopuszcza naukę przygotowania pedagogicznego czy nawet pedagogiki specjalnej w ramach studiów podyplomowych. A zatem jeśli mamy już ukończone jedne studia np. z matematyki, ponieważ planowaliśmy pracować jako nauczyciel tego przedmiotu i tak trzeba mieć jeszcze przygotowanie pedagogiczne. A posiadając takowe można też aplikować do prowadzenia świetlicy.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz z pedagogiki specjalnej. Oba kierunki trwają po 3 semestry, a nauka odbywa się przez e-learning. Dlatego nie koliduje z pracą zawodową czy innymi studiami. Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół wyższych, oraz cechuje się 20 letnim doświadczeniem i certyfikatem ISO. Po ukończeniu 3 semestrów zajęć otrzymuje się świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych.