Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Część rodziców szukając dla dziecka przedszkola kieruje się po prostu miejscem, które położone jest najbliżej od pracy, aby łatwo można było dziecko zawieźć i odebrać. Jednak nie powinno być to jedyne kryterium wyboru! Najważniejsze są zajęcia jakie prowadzi przedszkole. Nie można zapominać, że ma ono też funkcję edukacyjną. Obecnie w przedszkolach dzieci więcej się uczą niż bawią, choć sama edukacja przebiega w bardzo przystępny sposób, aby dzieci miały z niej radość i nie odczuwały przymusu nauki. Z tego powodu potrzebni są też dobrzy nauczyciele, którzy podstawową wiedzę potrafią przekazać przez zabawę.

Kto może być nauczycielem w przedszkolu? Niestety nie każda chętna osoba, która lubi dzieci może pracować w przedszkolu. Obecnie obowiązują jeszcze przepisy przejściowe, gdzie zatrudniane mogą być także osoby z wykształceniem licencjackim (ukończenie I stopnia studiów), które mają przygotowanie pedagogiczne. Jednakże już od roku szkolnego 2020/2021 trzeba będzie posiadać wyższe wykształcenie w stopniu co najmniej magistra, aby móc pracować jako nauczyciel w przedszkolu.

Są to wymagania zapisane w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 1 sierpnia 2017 roku, wydanym przez Ministra Edukacji Narodowej. Choć do tej pory można było z ukończonym licencjatem pracować w przedszkolach czy nawet w szkołach podstawowych, to od 31 sierpnia 2020 roku nie będzie to możliwe i nauczyciele muszą uzupełnić wykształcenie. A osoby, które dopiero będą chciały podjąć taką pracę muszą już teraz pomyśleć o ukończeniu studiów ze stopniem magistra.

Ważne jest też samo przygotowanie pedagogiczne, ponieważ nie każde studia realizują je wedle zaleceń MEN. Minister przez przygotowanie pedagogiczne uznaje zajęcia w tej dziedzinie, które trwały co najmniej 270 godzin oraz gdzie zaliczona została praktyka zawodowa w ilości 150 godzin. Takie przygotowanie musi być poparte wydanym dyplomem lub świadectwem. Dopiero po spełnieniu tych warunków jest ważne.

Oprócz przygotowania pedagogicznego warto zainteresować się kierunkiem bezpośrednio nawiązującym do pracy w przedszkolu, czyli Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Przygotowuje on nauczycieli do realizowania zajęć zgodnych z grupą dzieci w wieku przedszkolnym.

Studia podyplomowe, które spełniają te warunki można zrealizować w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. A do tego szkoła ta prowadzi zajęcia online, co oznacza, że każda osoba obojętnie gdzie mieszka może się na nie zapisać. Można studiować bez wychodzenia z domu i w wolnych chwilach. Oczywiście trzeba zrealizować cały narzucony program i treść studiów, ale można to robić bardzo elastycznie. Sama szkoła wpisana jest do ewidencji szkół wyższych, a więc po ukończeniu studiów otrzymamy świadectwo zgodne ze wzorem MNiSW. Oprócz samego przygotowania pedagogicznego można uczyć się też pedagogiki specjalnej czy kierunków z zakresu nauczania wczesnoszkolnego.