Kto może być nauczycielem wspomagającym

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Dużo osób interesuje się pedagogiką lub nawet taki kierunek studiuje, ale co potem? Można między innymi zostać nauczycielem jeśli ukończymy dodatkowo przygotowanie pedagogiczne. Choć przygotowanie pedagogiczne to tylko część wymagań jakie trzeba spełnić, aby nauczać jakiegoś przedmiotu w szkole. Inaczej rzecz wygląda z osobami, które chcą podjąć pracę jako nauczyciel wspomagający. Tutaj bazowym wykształceniem jest właśnie pedagogika, jednak skończenie innego kierunku nie przekreśla szans na znalezienie takiej pracy, ponieważ przygotowanie pedagogiczne można studiować także podyplomowo. Wbrew pozorom funkcje nauczyciela wspomagającego są tak samo ważne jak nauczyciela prowadzącego lekcje. Ma on za zadanie pomóc zarówno dzieciom, które wymagają większej uwagi ze względu na stan zdrowia czy niepełnosprawność, ale też pomóc nauczycielowi prowadzącemu lekcji.

Kto może być nauczycielem wspomagającym? Nauczyciel wspomagający to nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne. Przepisy prawne wymagają, aby taka osoba miała przygotowanie pedagogiczne, a w niektórych wypadkach wręcz specjalnej z konkretną specjalizacją. Jednakże to ostatecznie dyrektor szkoły decyduje czy kwalifikacje kandydata do pracy są odpowiednie i czy można mu powierzyć taką pracę. Zawsze brane są pod uwagę potrzeby uczniów i czy nauczyciel będzie je spełniał.

Aby spełnić wymagania, co do posiadania przygotowania pedagogicznego czy nawet pedagogiki specjalnej, można zapisać się na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Jeżeli ukończyliśmy co najmniej studia I stopnia, to można naukę kontynuować na studiach podyplomowych. Także osoby z wyższymi tytułami mogą zapisać się na studia podyplomowe wedle potrzeby zmiany wykształcenia. Dlaczego akurat warto zapisać się do tej szkoły? Po pierwsze jest to szkoła wyższa wpisana do ewidencji szkół wyższych i rejestru instytucji szkoleniowych. Po drugie spełnia wymagania MEN, choćby co do minimalnej liczby godzin nauki w ramach przygotowania pedagogicznego. Ważne jest również, że ma 20 lat doświadczenia popartego otrzymanym certyfikatem jakości ISO. A po ukończeniu studiów otrzymamy świadectwo zgodne ze wzorem MNiSW.

Studiować można online, co oznacza, że można na raz studiować nawet dwa kierunki bez przeszkód w kolidującym ze sobie planie zajęć. Oczywiście takie studia będą też bardzo wygodnym rozwiązaniem, jeśli pracujemy zawodowo i myślimy o zmianie pracy. Zapisać się można na wiele kierunków w tym przygotowanie pedagogiczne czy pedagogikę specjalną. Program każdego kierunku jest zgodny z wymaganiami programowymi ministra. A celem kształcenia na studiach pedagogicznych jest ukształtowanie świetnego pedagoga, który później będzie świetnie sobie radził jako nauczyciel.