Kto może zostać nauczycielem akademickim?

Zmiany są ważne, bo nas stymulują. Trzeba coś zmieniać, tworzyć
dr Przemysław Kaniok

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie kierunku studiów: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu

Jak zostać wykładowcą na uczelni?

Ścieżka kariery akademickiej składa się z wielu stopni naukowych i stanowisk. Pracę na uczelni można rozpocząć od stanowiska asystenta, a wraz z długością stażu i uzyskanych kwalifikacji można postarać się o tytuł profesora. Zacznijmy jednak od początku…

Asystenci akademiccy często w języku potocznym określani są mianem „pomocniczych pracowników nauki”. Zatrudnienie na ww. stanowisku odbywa się najczęściej za pośrednictwem konkursu, który jest ogłaszany przez władze Uczelni.

Podstawowymi warunkami do podjęcia pracy jako asystent są:

  • wykształcenie wyższe (co najmniej magisterskie)
  • przygotowanie pedagogiczne.

Nauczyciel akademicki – wymagania

Przygotowanie pedagogiczne można uzyskać poprzez ukończenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych trwających 3 semestry. Taka nauka zapewnia wystarczającą ilość wiedzy o metodach nauczania i pracy z uczniami, aby móc właściwie pełnić funkcję nauczyciela akademickiego.

Studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne możemy ukończyć w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Dlaczego akurat tutaj? Studia prowadzone są zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto studia na tej uczelni realizujemy w trybie online – można więc zapisać się w dowolnej chwili i uczyć się, kiedy nam pasuje.

E-learning jako wygodne rozwiązanie

Forma nauki zwana e-learningiem sprzyja nie tylko oszczędności czasu, ale również pieniędzy. Zapisując się na takie studia nie ponosimy dodatkowych opłat za naukę związanych z dojazdem na uczelnię, wyżywieniem lub noclegiem.

Z pewnością zaletą Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego będzie także 20-letnie doświadczenie w branży usług edukacyjnych oraz nadany jej certyfikat ISO. Zatem mamy gwarancję, że czas poświęcony na naukę jest warty kwalifikacji zawodowych i wiedzy, które możemy na tej uczelni uzyskać.