Kto może zostać nauczycielem dyplomowanym

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Obecnie bardzo duże zmiany pod kątem wymagań kwalifikacji zawodowych czekają nauczycieli, nawet tych przedszkolnych. Po wejściu w życie Rozporządzanie w sprawie szczegółowych kwalifikacji zawodowych nauczycieli z dnia 1 sierpnia 2017 roku zmienia się między innymi wymaganie co do poziomu wykształcenia. Na tę chwilę wymagane jest wykształcenie przedmiotowe i przygotowanie pedagogiczne. Jednak od 31 sierpnia 2020 roku wymagane będzie wykształcenie przedmiotowe na poziomie wykształcenia z tytułem co najmniej magistra lub magistra inżyniera, dla wszystkich nauczycieli. Samo przygotowanie pedagogiczne też może być problematyczne.

Aby uzyskać kwalifikacje z przygotowania pedagogicznego warto zapisać się do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, ponieważ realizowany przez nią program odpowiada wymaganiom MEN, co do tych kwalifikacji. Otóż przygotowanie pedagogiczne musi trwać 270 godzin nauki oraz trzeba zaliczyć 150 godzin praktyk. A to właśnie obejmuje program 3-semestralnych studiów podyplomowych w tej szkole. Ponadto szkoła jest wpisana do ewidencji szkół wyższych, a zatem spełnia też wymagania MNiSW. Program nauczania jest realizowany przez platformę e-learningową co jest niezwykle wygodne i praktyczne, nawet dla osób, które pracują na etat i muszą bardzo szybko podnieść swoje kwalifikacje.

Mamy już kwalifikacje i co później? Zatrudnienie w szkole zaczyna się od nauczyciela stażysty. Taki staż trwa rok i zaczyna się z początkiem roku szkolnego. Podczas stażu nauczyciel ma nad sobą ustanowionego opiekuna, czyli innego doświadczonego nauczyciela. Po roku stażysta staje przed dyrektorem z wykazem swoich osiągnięć. Jeżeli wykazał się podczas swojej pracy to zostaje mianowany na stanowisko nauczyciel kontraktowego stażysty. Na tym stanowisku nauczyciel też pracuje na stażu, ale przez 9 miesięcy. Po tym czasie znowu staje przed dyrektorem z wykazem swoich osiągnięć i jeśli dyrektor uzna to za słuszne, powierza mu stanowisko nauczyciela kontraktowego. I co dalej?

Dopiero po dwóch latach pracy jako nauczyciel kontraktowy można rozpocząć stać na stanowisku nauczyciel mianowany. Nauczyciel mianowany pracuje na stażu przez 2 lata i 9 miesięcy lub jeśli posiada tytuł naukowy doktora rok i 9 miesięcy. Po stażu ponownie nauczyciel musi poddać się ocenie przez dyrektora szkoły. Jednak kwalifikacje rozpatrywane są także zewnętrznie przez organ, któremu podlega szkoła np. gmina w wypadku placówek publicznych. Dopiero po przejściu egzaminu i oceny przed komisją kwalifikacyjną można zostać nauczycielem mianowanym.

Kto może zostać nauczycielem dyplomowanym? Jest to kolejny i najwyższy stopień zawodowy. Procedura jest podobna do uzyskania statusu nauczyciela mianowanego. Najpierw trzeba przepracować rok jako nauczyciel mianowany. A potem można zacząć drogę awansu. Tutaj staż także trwa 2 lata i 9 miesięcy, podczas których nauczyciel poddawany jest ocenie w szkole, jak i poza szkołą przed komisją w kuratorium.